Apoteket som har vært gjenstand for dette tilsynet, er som de fleste andre apotek i Norge medlem av Apotekforeningen. Kommunikasjonssjef Jostein Soldal (bildet) i foreningen ser alvorlig på saken.

— Norske apotek skal selvsagt ikke omgå forbudet mot privatimport. Vi er i kontakt med Legemiddelverket for å få avklart de prinsipielle sidene ved saken, forteller han til NFT.

Han understreker at foreningen ennå ikke kan ta standpunkt til hvordan de vil forholde seg til saken.

— Vi har gjort det klart for apoteket at vi forutsetter at våre medlemmer følger norske lover. Det er ikke opp til oss å avgjøre om lover og regler er brutt, men praksisen reiser noen viktige og interessante prinsipielle spørsmål. Er det greit at norske pasienter via en nettkonsultasjon med en lege i et annet land får resept som ekspederes i Norge? Hvordan ivaretas pasientsikkerheten i en slik ordning? Hvilken rolle har et norsk apotek, når transaksjonen er gjennomført et annet sted enn i apoteket? Foreløpig har vi flere spørsmål enn vi har svar.

Han mener det nye regelverket, som apoteket i denne tilsynssaken anklages for å ha hjulpet Hexpress å omgå, er fornuftig.

— Vi har akkurat fått et nytt regelverk om privatimport, som vi mener er fornuftig. Hvis det er hull i regelverket, må disse selvsagt tettes. Dette er noe myndighetene i så fall må følge opp.

Det Soldal er helt klar på, er at medlemmer i Apotekforeningen ikke tar kontakt med foreningen i forkant av slike samarbeid.

— Det forekommer ikke at våre medlemmer konsulterer oss når de forsøker å utvikle nye forretningsmodeller. Det ville bli problematisk i konkurranserettslig forstand. Hva vi i så fall ville anbefalt, blir dermed helt hypotetisk, sier Soldal.

(Publisert i NFT nr 4/2016 side 8)