Nordlendingenes prosjekt Farmasøyt i akuttmottak er det største systematiske forskningsprosjektet som ser på effekten av farmasøyter i akuttmottaket, men noen norske sykehus har allerede hatt farmasøyt i akuttmottaket i flere år.

Les også: Sykehusapoteket Nord håper å vise at farmasøyter gjør akuttmottaket bedre

Akuttveteranfarmasøyter i Midt-Norge

Helse Nord-Trøndelag har vært langt fremme i å bruke kliniske farmasøyter på flere avdelinger, og sykehuset i Levanger har hatt farmasøyt i akuttmottaket siden 2015.

I Levanger har farmasøyten blitt godt mottatt av resten av helsepersonellet, og fagsjef Paul Georg Skogen har flere ganger uttalt seg positivt om kliniske farmasøyter både i akuttmottaket og på andre avdelinger i sykehuset. Han mener de har gitt et kvalitetsløft til sykehusdriften.

— Per i dag kunne vi ikke tenke oss en hverdag uten, sa han til NFT i forbindelse med vår reportasje om klinisk farmasi ved Helse Midt-Norge.

Les også: Kliniske farmasøyter: Fra skepsis til uunnværlighet

Under reportasjeturen i Trøndelag besøkte vi også St. Olavs, hvor det har vært farmasøyter i akuttmottaket siden 2016. Der kunne de også melde at flere fra andre helsepersonellgrupper ser at de har god nytte av farmasøytenes kompetanse på akuttmottaket og oftere og oftere etterspør farmasøyter.

Les også: Godt å ha farmasøyter på klinikken 

Vellykket i Stavanger

I 2017 startet Sjukehusapoteket i Stavanger pilotprosjektet Legemiddelsamstemming av farmasøyt i akuttmottak i akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus. I forbindelse med prosjektet er det gjennomført to masterstudier.

«Data fra de første 100 pasientene i intervensjonsgruppen viser at ny metode for å utføre LMS effektiviserer prosessen uten vesentlig forringelse av kvalitet», konkluderer sykehusfarmasøyt Markus Dreetz Holt i sin masteroppgave.

Prosjektet anses også som vellykket av ledelsen, og sykehuset har nå en farmasøyt permanent plassert i mottaket.

Færre reinnleggelser med farmasøyt i Danmark

Danmark var tidligere ute med å benytte farmasøyter i akuttmottaket, og landet har hatt kliniske farmasøyter ute i mottaket siden tidlig på 2010-tallet.

Lene Vestergaard Ravn-Nielsen ved Odense universitetssykehus og kolleger gjennomførte fra 2013 til 2015 en studie på 1500 ­pasienter ved fire akuttmottak i Danmark. De konkluderte med at økt farma­søytisk intervensjon kan gi færre reinnleggelser og færre nye besøk på akuttmottak.

(Publisert i NFT nr. 1/2021 side 11.)