Arbeidstilsynets Evy Dale har ikke ­konkrete tall å komme med fra ­prosjektet når det ­gjelder ­apotekernes kår, men tilsynets ­inntrykk og vurdering harmonerer med ­arbeidsmiljøundersøkelsen utført av ­Norges Farmaceutiske Forening.
— Der vi har gitt reaksjoner og ­tilbakemeldinger er det knyttet til manglende ­kartlegging av reelle ­arbeidsmiljøutfordringer, som eksempelvis tidspress og gap mellom oppgaver, ansvar og avsatt tid og ressurser. Leders, altså apotekers, posisjon bør i denne sammenheng kartlegges med tanke på nødvendige tiltak, forteller Dale.

Voldsomt spenn

Omstruktureringen apotekbransjen har vært igjennom fremholdes som en bidrag­ende faktor til HMS-utfordringer.
— Oppblomstringen av nye apotek ­landet over har ført til både mangel på, og hyppig rullering av, ledere. Dette er forhold som påvirker HMS-­arbeidet. ­Utfordringer knyttet til lokal aktivitet ­versus sentrale rammer. Det er viktig å ha fokus på rutiner for avvik, omstilling, gjennomgang av egen internkontroll på det enkelte apotek.
Apotekerne har et voldsomt spenn i sine arbeidsoppgaver, og Arbeidstilsynet ­påpeker at det her er viktig at ­apotekenes ledere ­ivaretas fra ledelsen på nivået over. Tilsynet har vist at de overordnede ­strukturene for HMS-arbeid er på plass i apotekkjedene, men at disse ivaretas i varierende grad av mellomlederne.
— Dette er forhold vi har påpekt via ­tilsynet. Avvik må meldes opp­over i kjeden, og de må kartlegges. Slik ­strukturen er i dag kan den føre til tøffe dager for apotekerne. Men dette har vi ikke klare tall på, sier Dale.

Må våge å åpne seg

Spennet av ansvar og arbeidsoppgaver det forventes at en apoteker skal mestre fører til utfordringer.
— Muligheten til å være god på alle de områdene det forventes at man skal ha ansvar og kompetanse for, kan nok føre til press på apotekeren.
Tidspresset og omfanget av oppgaver må kommuniseres til høyere hold i kjedene, ifølge Dale, og hun tror ­apotek­erne har mye å hente på å åpne seg og fortelle om hva de har av ­utfordringer i arbeidshverdagen.
— Man må bli tydeligere i bruken av avvikssystemet slik at behovene meldes. Det er nok en kultur blant farmasøyter for å være flink til å levere, og her må man våge å slippe opp og ta diskusjonen om hva som skal til for å bedre forholdene på arbeidsplassen, mener Evy Dale.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 13.)