Tove Ytterbø
Leder av Norges Farmaceutiske Forening

Statssekretær Nina Tangnæs Grøn­vold i Helse- og omsorgs­departementet, lege og tidligere kommunalsjef for helse og velferd i Fredrikstad, startet med å skryte av apotek­bransjen:
— Dere fyller oppgavene på en god måte, og dere kommer godt ut i under­søkelser som gjelder omdømme og tillit. Apotekbransjen har vært i rivende utvikling de siste ti årene og taklet dette meget bra. 
Hun la vekt på at apotekene har hatt en god utvikling med stor vekst i antall apotek og tilbud om gode tjenester til befolkningen. Videre trakk hun frem farmasøytenes innsats under pandemien da farmasøytene fikk midlertidig rekvireringsrett for Tamiflu og Relenza.

Tror på apoteket som faghandel

Statssekretæren hadde også merket seg forholdet mellom legemidler og handelsvarer. Hun påpekte at handelsvarene har hatt stor vekst, og at de slik sett puster legemidlene i nakken i norske apotek. Grønvold, som i vinter deltok på seminaret til farmasistudentene ved Universitetet i Oslo om farmasøyters fremtidige yrkesrolle (se artikkel i NFT nr. 3/2013), viste til at de unge frykter en utvikling med færre faglige utfordringer. Hun selv har derimot tro på at apotekene vil opprettholde sin posisjon som faghandel.
Videre redegjorde statssekretæren for regjeringens ulike tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet, blant annet ved hjelp av digitale tjenester, lovforslag og stortingsmeldinger. I den forbindelse kom hun inn på blant annet stortingsmeldingen om at hver innbygger kun skal ha én ­journal, e-resepter, nasjonal kjernejournal samt stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.

Tålmodighet må til

Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen etterlyste tiltak for å forebygge de mange dødsfallene på grunn av feil legemiddelbruk, og krevde politisk handling. 
— Vi må finne gode løsninger sammen, blant annet ved å etablere tverrfaglige møteplasser der vi kan foreslå tiltak for blant annet riktigere legemiddelbruk, sa han og kom med en invitasjon til ­statssekretæren på vegne av de 740 ­apotekene og deres 7000 medarbeidere.
Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Christine Bergland, gjorde opp status for hvor langt arbeidet med digitale ­helse­tjenester er kommet. Det ble tydelig at vi fortsatt må smøre oss med tålmodighet, for dette vil ta tid.
Nylig avgått departementsråd i HOD, Anne Kari Lande Hasle, tok et tilbakeblikk på apotek- og legemiddelsektoren fra sitt ståsted i departementet. Hun mimret om prosessen rundt liberaliseringen av apoteksektoren, som ikke alltid hadde vært like stillferdig.
Anders Grimsmo, professor dr.med. i helseinformatikk ved NTNU, forklarte på en lettfattelig måte hvor kompliserte dataløsninger i helsesektoren er. Han brukte bilder om systemer fra hotell og restaurant, reisebyrå, administrasjon, Nav, Helfo, ­pasientjournaler osv., for så å lande argumentasjonen ved enkelt å vise til at helsevesenet var alt dette og litt til.

Opp av hengekøya!

Ny administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, tok opp jobbglidning og oppgavefordeling i helsesektoren og viste til at ­profesjonskamp var helt unødvendig siden det var armod nok til alle. Hun sa også at selv om vi bor i et av verdens rikeste land, kan vi ikke bare ligge og kose oss i våre oljemarinerte hengekøyer. 
— Vi har en kjempeutfordring med at vi stadig blir færre arbeidstakere som skal ta vare på en stadig voksende eldre befolkning. Samtidig er vi blitt så kravstore at vi forventer at alle helseutfordringer skal løses. Det kommer til å bli nødvendig med hardere prioriteringer fremover om vi skal ha en økonomi som er bærekraftig på sikt, var hennes budskap.
Generalsekretær i Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), John Chave, fortalte om hva som rører seg i apotek i andre land og hva som foregår i EU på apotekområdet.
Fagdirektør Per Kristian Faksvåg fra Apotekforeningen var opptatt av apotekets rolle som pasientens legemiddelrådgiver. Han ga tilhørerne en fin innføring i hvordan apotekene har gjennomført kampanjen NB 2013, trygt bytte av blodfortynnende ­legemidler i norske apotek.
Terje Wistner, direktør for teknologi og ­e-helse i Apotekforeningen, la frem ferske tall om e-resepter. Hva som har fungert bra og mindre bra når det gjelder implementeringen av e-resept i alle norske apotek ble dessuten belyst.

(Publisert i NFT nr. 5/2013 side 6.)