Føniksordenen tildeles personer som har utmerket seg innen offentlig forvaltning, vitenskap, kunst og kultur med tilknytning til Hellas. Angelika Kruse-Jensen er fjerde nordmann og første kvinne som har fått utmerkelsen. Hun får ­ordenen for sitt arbeid som farmasøyt ved Diakon­hjem­met Sykehus­­apotek der hun har gjort et pionerarbeid for å inkludere farmasøyter i tverrfaglige team som del av klinisk praksis. Den driftige damen har også vært med på å danne Det gresk-­ortodokse samfunn i Norge i 1965, hvor hun fortsatt er aktiv. 

Takknemlig
Kruse-Jensen takket for pristildelingen  både på gresk og norsk. Det å bli ­anerkjent av fedrelandet Hellas for arbeidet hun har gjort, ikke bare som farmasøyt, men også for andre grekere bosatt i Norge, er noe hun setter spesielt pris på. Kruse-Jensen benyttet også anledningen til å takke sin norske mann, Christian. Hun viste til at engasjementet har kostet og gått ut over tid med familien idet mange gratis arbeidstimer har blitt nedlagt på sykehuset for å etablere og synliggjøre behovet for farmasøytiske tjenester. 

Bidrag
Representanter fra administrasjonen ved Diakonhjemmet og tidligere kolleger benyttet anledningen til å takke Angelika Kruse-Jensen for godt sam­arbeid og ­gratulere med tildelingen. 

Travel pensjonist 
Kruse-Jensen er pensjonert fra sin stilling som apoteker på Diakon­hjemmet Syke­hus­apotek, men er aktivt medlem i Norges Farmaceutiske Forening (NFF) som leder av Pensjonist­kretsen. Gjen­nom arbeid for Rotary er hun med på å hjelpe uten­landske arbeidssøkere som kommer til Norge med å skaffe seg et nødvendig ­nettverk. 

Angelika Kruse-Jensen ble i 2001 ­tildelt det Giftige Kors, Crux venenifera, av Norsk Farmasøytisk Selskap, som er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2012 side 15.)