Tekst: Trond Methi, cand.pharm., ph.d.

I en britisk studie nylig publisert i The Lancet (2) ble 72 allmennpraktiserende legekontor med totalt 480 942 listepasienter undersøkt med tanke på tre typer vanlige og potensielt alvorlige legemiddelrelaterte feil: Forskrivning av NSAIDs til pasienter med magesår uten samtidig fokus på gastrobeskyttelse, betablokker til pasienter med astma, eller ACE-hemmer eller loopdiuretika uten tilstrekkelig monitorering av nyrefunksjon/elektrolytter. Av 52 409 forskrivninger ble det identifisert 2377 feil av disse typene. I studiens kontrollgruppe fikk legekontorene en automatisert skriftlig ­tilbakemelding vedrørende risikopasientene. I intervensjonsgruppen med PINCER (pharmacist-led information technology intervention) ble hvert enkelt legekontor i ­tillegg oppsøkt av en farmasøyt som ­diskuterte pasientkasuistikkene og mulige kliniske løsninger med legene.

Etter seks måneders oppfølging ble det vist at intevensjon med PINCER ga signifikante reduksjoner i antallet feilforskrivninger i alle gruppene, både NSAIDS (OR 0.58, 95% CI 0.38–0.89), betablokker (OR 0.73, 95% CI 0.58–0.91) og ACE-hemmer (OR 0.51, 95% CI 0.34–0.78). Slik reduksjon i risiko er å anse som klinisk relevant, og PINCER ble også estimert til å være en kostnadseffektiv intervensjon.

Denne studien viser at proaktiv kommunikasjon fra farmasøyter kan redusere risikoen for feilforskrivninger. Det er mye å hente i å utvikle kommunikasjonen mellom farma­søyter og leger. Jevnlige gruppemøter hvor man møtes ansikt til ansikt for å ta opp aktuelle problemstillinger er lærerikt og nyttig, og opplegget i denne studien ble ansett som en verdifull erfaring av de legekontorene som deltok. Utfordringen er å finne tid til denne typen systematisk interaksjon i en hektisk hverdag. Kun 30 % av de legekontorene som fikk tilbud om å delta i studien takket ja. Den vanligste grunnen til at man valgte å ikke delta var at man ikke hadde tid.

  1. Thomsen LA et al. Systematic review of the incidence and characteristics of preventable adverse drug events in ambulatory care. Ann Pharmacother 2007; 41: 1411–26.
  2. Avery AJ et al. A pharmacist-led information technology intervention for medication errors (PINCER): a multicentre, cluster randomised, controlled trial and cost-effectiveness analysis. Lancet 2012 Feb 20. doi:10.1016/S0140-6736(11)61817-5.

(Publisert i NFT nr. 3/2012 side 31.)