Det skriver Apotekforeningen på sine sider etter å ha gjennomført en ny undersøkelsen om bruken av e-resept blant apotekere og apotekfarmasøyter.

Undersøkelsen viser at e-resept har blitt mer etablert fra 2013 til 2015. Dermed er også de ansatte mer fornøyd med løsningen enn de var etter den forrige undersøkelsen, ifølge foreningens tall.

— Vi ser at en stor og økende andel ansatte mener e-resept gjør selve reseptekspederingen mer effektiv. Det er likevel slik at nye tekniske løsninger medfører nye problemer og utfordringer, sier direktør for e-helse og teknologi i Apotekforeningen, Terje Wistner, i en pressemelding.

Utfordringene går hovedsakelig på at mange ubrukte og ugyldige e-resepter blir liggende igjen på pasientenes oversikt på Reseptformidleren.

— Dette kan utgjøre en risiko for pasienten, mener Wistner, som tror utfordringen rett og slett skyldes at e-resept brukes mye mer nå enn i 2013. 80 prosent av reseptpliktige medisiner forskrives nå gjennom den digitale løsningen.

— Mange pasienter synes det er vanskelig å holde oversikt over hvilke gyldige resepter de har til enhver tid. Dette skaper en del merarbeid for apotekene, og kan utgjøre en risiko for pasienter som tror de har resepter liggende for livsviktige medisiner, forteller Terje Wistner.

Ellers viser undersøkelsen at omfanget av falske resepter har gått betydelig ned, og at legene har blitt flinkere til å lage e-reseptene riktig. Dermed må apotekene sjeldnere kontakte legen for å få rettet feil.

— Apotekbransjen er i tett og god dialog med Helsedirektoratet for finne gode løsninger på de hovedutfordringene vi nå ser, sier Wistner.