Etter mange år som apotekfarmasøyt og fire år som apoteker, ønsket småbarnsmoren Camilla Walle seg en mer forutsigbar arbeidshverdag. Våren 2021 valgte hun derfor å bli avdelingsleder for sykehusekspedisjonen ved Sjukehusapoteket i Bergen. Det var en såkalt åtte til fire-jobb med helgefri, og stillingen var ikke unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
 

Varslet om arbeidsbyrden

Arbeidsmengden skulle vise seg å bli svært omfattende. Mange og til dels utilstrekkelig planlagte prosjekter, høyt sykefravær i avdelingen og ekstraoppgaver grunnet koronapandemien gjorde sitt til at arbeidsdagene ofte ble 12–13 timer lange, og helgearbeid var ikke uvanlig. Datasystemet FarmaPro ble skiftet ut, og det var ekstremt krevende, minnes Walle. Det var i en lengre periode utfordrende å levere nødvendige legemidler innenfor normal frist til de ulike avdelingene i helseforetaket.

— Jeg kunne ligge våken om natten og tenke på at pasientene ikke fikk medisinene sine. Det var en kjempebelastning, forteller hun til Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Det var lite forståelse å få fra ledelsen til tross for at både hun selv og andre ansatte i avdelingen varslet om arbeidsbyrden.

— Jeg fikk beskjed fra arbeidsgiver om å ikke føre ekstra timer, for jeg ville ikke få overtidsbetalt. Beskjeden var at ekstra timer skulle slettes.
 

Kastet inn håndkleet

Walle varslet om arbeidsbelastningen til flere instanser.

— Jeg sa ifra internt til nærmeste leder, senere til tillitsvalgt og til HR-direktøren om at det var en krevende situasjon.

Hun fremsatte til slutt krav om overtidsbetaling til HR, men det førte ikke frem da SAV valgte å ikke gi henne respons.

— Etter lang tid etterspurte de dokumentasjon, som jeg da naturlig nok manglet. Det opplevdes som trenering av saken, da jeg underveis fikk feil informasjon fra SAV. Jeg fikk blant annet beskjed om at oversikten over timene jeg hadde jobbet, var slettet. Da juristen fra Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) stilte spørsmål til dette, så kom det plutselig en kontrabeskjed, og jeg fikk tilsendt en oversikt. Før dette var det eneste jeg hadde av dokumentasjon å vise til, parkeringsbilletter på Haukeland, som viste tidspunktene når jeg kom og dro.

Walle forteller at det var svært belastende med så mye overtidsarbeid; rundt 250 timer.

— Det endte med at jeg kastet inn håndkleet, for helse og familieliv måtte gå foran jobben. Jeg sa opp stillingen og sluttet etter et år.
 

Endte med forlik

Hun tok kontakt med Farmaceutene for bistand og har fått god hjelp, selv om saken av ulike årsaker har dratt ut i tid. Først var den oppe i forliksrådet i desember 2022. SAVs advokat og HR-direktøren avviste farmasøytens krav om etterbetaling av overtid. I høst sendte Arbeidsrettsadvokatene søksmålsvarsel til Sjukehusapoteka Vest på vegne av Walle. Her ble det varslet om en kommende stevning for manglende overtidsbetaling, pålydende drøyt 100 000 kroner. Etter noen uker ble det inngått et utenrettslig forlik pålydende 70 000 kroner.
 

Lett å være naiv

For Camilla Walle, som nå har startet i ny jobb som provisorfarmasøyt, var det viktig å sette strek. Hun ville bli ferdig med saken.

— Hva ønsker du å formidle til NFTs lesere etter din dyrekjøpte erfaring?

— Ikke vær naiv. Alt foregår ikke som det skal, advarer hun som stusser veldig over HMS-biten og rovdriften på helsepersonell.

— Jeg innser at jeg burde latt Farmaceutene lese gjennom arbeidskontrakten med SAV før jeg skrev under. Det var ullent formulert det som sto om arbeidstid, så allerede der kunne de hjulpet meg, vedgår hun og føyer til:

— Jeg har fått kjempegod støtte og veiledning av Farmaceutene. Det er ingen tvil om at det er viktig å være organisert!


(Publisert i NFT nr. 1/2024, side 39)