For å se om de kan redusere antallet ­uønskede hendelser og innleggelser som følge av feil legemiddelbruk, startet ­Sykehuset i Vestfold HF i 2018 et prosjekt med forløpsfarmsøyt for hoftebrudds­pasienter som er en gruppe med stor ­morbiditet og mortalitet.

— Det er 9000 pasienter i året, vi ligger på topp i verden når det kommer til nye ­hoftebrudd, og det koster 500 000 kroner for stat og kommune hvert år. Det blir 8 ­milliarder i året, så det er en kostbar gruppe også, sa Ben Tore Henriksen som de siste to årene har vært forløpsfarmasøyt ved ­Sykehuset i Vestfold.

Les også: Unikt samarbeid for pasientens beste

Henriksen forklarte at han blir involvert så fort en hoftebruddspasient kommer til sykehuset. Han samstemmer umiddelbart legemiddellisten, postoperativt gjør han en legemiddelgjennomgang i sam­arbeid med geriater, ortoped, fysioterapeut og sykepleier, han skriver legemiddelliste til epikrisen, han tar kontakt med ­rehabliteringsinstitusjonen for å høre om det var noe han kan bidra med der og avslutter med å samstemme og gjøre en legemiddelgjennomgang på nytt seks til 12 uker etter at pasienten har kommet hjem.

Prosjektets mål er optimal legemiddel­behandling og å kunne avlaste annet ­involvert helsepersonell.

Resultatene fra prosjektet er ikke ­ferdig, men det er gjennomført en spørre­undersøkelse som gir positive signaler. Legene og sykepleierne rapporterer at det sparer dem for tid, at legemiddel­gjennomgang øker kvaliteten på behandlingen og at oppdatert legemiddelliste i epikrisen gir bedre samhandling og forenkler jobben for legene.

(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 27.)