Høyremannen og farmasøyten viser til at helse- og omsorgsminister Bent Høie har vist en konsistent holdning som både opposisjonspolitiker og statsråd.

På linje

Stensland føler ministeren er på linje med hans egen oppfatning av sårbarheten i legemiddelforsyningskjeden.
— Min opplevelse er at Høie har tatt inn over seg sårbarheten i systemet, en sårbarhet som er basert på forhold utenfor Norge. Som jeg var inne på i mitt innlegg er det et synkende antall lege­middelprodusenter, vi opplever nedgang i tallet produsenter av API (Active Pharmaceutical Ingredient) og legemiddellagrene hos ­produsenter og grossister pines ned. Dette betyr at når det fungerer i alle ledd har vi en god forsyning, men jeg er opptatt av de gangene det svikter, poengterer Stensland.
Han viser til tall fra Legemiddelverket, som gir en tydelig indikasjon på at antallet mangelsituasjoner er økende.

Manglende oppslutning

Men, selv om farmasøyten var godt fornøyd med sin egen ­statsråd, er han ikke like imponert over enkelte andre partiers forståelse av legemiddelberedskapens og -forsyningens viktighet.
— Det blir litt håpløst når ­eksempelvis Sps ­Kjersti Toppe viser til en nå ti år ­gammel legemiddel­melding, som sier at alt er ­velfungerende på området. Den gjeldende legemiddelmeldingen er utdatert i dagens beredskapssituasjon, påpeker Stensland.
— Det var påfallende få representanter til stede i stortingssalen under debatten, og SV og V var ikke representert. For meg er det ­interessant å registrere enkelte andre partiers labre interesse for fagfeltet – Arbeiderpartiet ­benytter for eksempel anledningen til å ­kritisere oss for vår skattepolitikk. Heldigvis er det vi som har makten for tiden, legger han til.
 Men, Toppe benyttet også anledningen til å gi honnør til ­Stensland for debattinitiativet.
— Tja, det viser vel hvordan de opererer når hun føler det er på sin plass å påpeke at jeg opptrer ærlig og tydelig. Men, det er jo selvsagt hyggelig med komplimenter, sier Stensland.
Ministeren var også fornøyd med partifellen.
­— Jeg hadde kontakt med statsråden etter debatten, og han var fornøyd. Det er jo heller ikke så vanlig at en representant fra samme parti som ministeren stiller spørsmål, ­understreker Sveinung Stensland.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 15.)