Lund var tilfreds med hva helse- og omsorgsminister Bent Høie ­presenterte under snikpremieren på ­legemiddelmeldingen. Spørsmålet er om Lund er like fornøyd etter å ha fordypet seg i meldingen?
— Innholdet i legemiddel­meldingen er i tråd med de politiske føringene som ble gitt, og dermed slik vi i Apotek­foreningen ­forventet. Den drøfter de fleste ­viktige ­legemiddelpolitiske spørsmål og ­utfordringer, med stor vekt på utfordringene knyttet til riktigere bruk av legemidler i befolkningen. Apotekene og apotek­farmasøytene plasseres helt riktig som en ­integrert del av helsevesenet, mens den forrige legemiddelmeldingen behandlet apotekene mer separat som en følge av den nye apotekloven, sier Lund.
— Du ga Høie og regjeringen terningkast fem under presentasjonen. Hvordan slår du terning etter å ha lest mer?
— Jeg står fortsatt på terningkast fem.

Mye positivt

Vi ber Lund fortelle hva som, etter hans syn, er den største gladmeldingen til farmasøyter i meldingen.
— Det er mange gladmeldinger for ­farmasøyter i meldingen, noe som ­kanskje oppsummeres best med ­formuleringen «Apotek er et lavterskeltilbud for ­helse­tjenester der det skal informeres om riktig bruk av legemidler. Apotekansatte har en sentral rolle når det gjelder å veilede i riktig bruk av legemidler (…) Fordi apotek er et godt lavterskeltilbud for helsetjenester, er det viktig å vurdere hvordan man kan styrke rådgiverrollen apotekfarmasøyter har, for å sikre bedre etterlevelse av behandling». Dette bør være sterkt motiverende for alle farmasistudenter og apotekfarmasøyter.
— Og på kontoen for skuffelser har du?
— Jeg har arbeidet for lenge i bransjen vår til å bli skuffet over denne meldingen. Men skulle meldingen få terningkast seks, måtte den ha hatt et sterkere legemiddelpolitisk budskap, et sterkere engasjement, klarere retning og mål. Meldingen ­omtaler mange temaer, men sammenhengene og prioriteringene er mer uklare. Selv om intensjonene i sitatet ovenfor er de aller beste, mangler det litt på konkret innhold. Jeg lurer fortsatt litt på hva helseministeren vil med det «gode lavterskeltilbudet for helsetjenester».

Bidrar med drahjelp

Legemiddelmeldingen skal gjennom ­stortingsmaskineriet før den er klar til å ­definere en ny hverdag for Apotekforeningen og øvrige aktører, og vi spør Lund hva som vil være viktig for dem i den videre prosessen.
— Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til å «dra» meldingen gjennom stortings­behandlingen. Jeg har spesielt forventninger til at vi sammen med legeforeningen kan få Stortinget til å tilrettelegge for lokalt ­samarbeid i kommunehelsetjenesten. Jeg har stor tro på at fastleger, apotek­farmasøyter og annet helsepersonell kan få gode ­løsninger til å blomstre lokalt med den ­riktige gjødningen.
— Hvilke områder vil, etter ditt og deres syn, være de viktigste å kjempe for med farmasøytiske øyne?
— Jeg er mer opptatt av å tilrettelegge for gode tjenester i apotek enn å tenke profesjonsinteresser. ­Apotekene og de som arbeider i apotek er helt avhengige av befolkningens tillit for å styrke ­samfunnsoppdraget sitt, og tilliten ­skapes i det enkelte kundemøte. Oppi all ­begeistringen må vi også huske på å sikre farmasøytene tilgang til helt nødvendige verktøy. Det er sentralt for gode kundemøter fremover at farmasøytene har oversikt over den enkeltes legemiddelbruk, så tilgang til oppdaterte legemiddellister er et premiss for å utnytte egen kompetanse. På samme måte må apotekfarmasøytene selvsagt også ha systemløsninger som dokumenterer råd og tjenester som ytes i apoteket, sier Lund.
I skrivende stund røper han intet om ­reaksjoner han har fått fra miljøet.
— Det får vi alle vite mer om på ­Legemiddeldagen den 11. juni! underretter Per T. Lund.
Vi passer på å minne våre lesere om at NFT gikk i trykken før denne datoen.

(Publisert i NFT nr. 6/2015 side 11.)