Arbeidet med å redusere sykehusinfeksjoner og medisineringsfeil har lenge vært fokus ved norske sykehus. Det er spesielt under tilberedelse av intravenøse legemidler at sykehusinfeksjoner og medisineringsfeil oppstår. Antibiotika er den største gruppen slike legemidler.
Ahus har tatt i bruk ferdig koblete antibiotikahetteglass og intravenøsvæske som aktiveres rett før bruk. Antibiotika og væske er koblet sammen med en adapter kalt en Vial-Mate. Kobling skjer i England ved bruk av en gasisolator som ivaretar steriliteten.

— Prognose på Ahus var å bruke 120 000 doser årlig. Av disse er 90 000 standarddoser, mens 30 000 er spesielle doser, sier Wendy Klem, fagsjef i apotekproduksjon ved Sykehusapotekene HF til Farmatid.
— Det nye systemet bidrar til at sykehusapoteket kan tilby alle doser som trengs. Systemet, Vial-Mate, er lukket og ferdig til bruk når det kommer til oss. Dermed frigjøres tid som vi kan bruke på tilberedelsen og håndteringen av de spesielle dosene, forklarer Klem.

Sikrere for både pasient og personell

Det å tilberede IV-medikamenter er i dag en innviklet prosess som går over flere trinn med mange muligheter underveis for å gjøre feil og overføre smitte. Ved å redusere antall trinn i tilberedningsprosessen reduseres også risikoen for å gjøre feil.
Fordelen med en antibiotikaløsning som dette, er at sykehuset har standard doser klare til å tas i bruk, og systemet sikrer høy kvalitet på produktet fordi det er ferdig pakket.
— Systemet, som er utviklet av Baxter, inneholder riktig legemiddel og riktig oppløsningsvæske som er ferdig kontrollert på forhånd. Vial-Mate aktiveres på avdelingen og er et lukket system som beskytter helsepersonell til å bli eksponert for antibiotika, samt at de slipper sjenerende lukt av antibiotika på avdelingen, sier Klem.
— Foreløpig er dette et prøveprosjekt hos oss, og nå også ved et par andre sykehusapotek rundt omkring i landet. Vi kommer etter hvert til å ha evaluering av systemet, men så langt er vi fornøyde, sier Wendy Klem.