Faggruppeleder ved farmasi i Namsos, Unn Siri Olsen, var på ferie da NFT besøkte ­studiestedet på ­trøndelagskysten, men tar seg tid til en prat på telefon i etterkant. Olsen, som har jobbet på farmasi i ­Namsos i seks år, har travle dager. Mellom de ­vanlige oppgavene og planlegging av neste studieår sitter hun i en arbeidsgruppe som skal utrede ­hvordan Nord universitet kan utvikle et sterkere ­fagmiljø og utdanning innen ­farmasi. Dette skal utredes opp mot tre ulike muligheter for plassering av ­farmasiutdanningen: Namsos, Levanger eller Bodø.

Rapporten fra rektor la opp til å utrede fremtidig lokalisering av farmasi­utdanningen i høst, men styret i Nord universitet vedtok at den skulle utredes frem til ­førstkommende møte. I arbeidsgruppen ­sitter også ­studieprogramleder for ­farmasi ved NTNU, Siver Andreas ­Moestue, ­studieprogramansvarlig for farmasi i Namsos, Linda Amundstuen Reppe, første­amanuensis ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, Tomas Log og studieleder farmasi ved Oslo Met, Anne Berit Walter. Utredningen blir lagt frem som en del av sakspapirene til styremøtet 26. juni.

Fare for kompetansefrafall

— Hvordan ser fremtiden ut for farmasiutdanningen?
— Jeg er forsiktig optimist. Per nå ­prøver jeg å være åpen for alle muligheter. Det ­viktigste er å ha godt fagmiljø, og så er det å se på hvor det kan gjøres best. Vi er ­opptatt av at det skal være en reell ­drøftende ­prosess i utredningsarbeidet, og vi må gjøre en ordentlig utredning på hva slags muligheter vi har på de ulike stedene.

— Hva skjer hvis utdanningen flytter?
— Det er vanskelig å si noe om det. Frem til rektor la frem sin rapport den 26. april hadde vi ikke startet tankeprosessene rundt en eventuell flytting. I prosessen vi er i nå, må jeg være åpen for at det er et alternativ med flytting. Men samtidig er det en reell fare for kompetansefrafall hvis vi flytter. Av de tolv som er tilknyttet utdanningen er det sju som har førstekompetanse. De kan det være vanskelig å rekruttere på nytt hvis flyttingen innebærer at man må flytte etter eller pendle lange avstander. Det flyter ikke farmasøyter med doktorgrad rundt i landet, som vil jobbe innen akademia, og vi ser at heller ikke de andre institusjonene innen ­farmasi får veldig mange søkere per stilling de lyser ut. I tillegg vil det selvfølgelig være veldig trist både for utdanningen og Namsos hvis en mister den kompetansen de ansatte utgjør. Det er mye dyktige fagfolk her, og vi er veldig gode på utdanning.

— I rapporten legges det opp til å flytte de andre utdanningene fra Namsos. Kan farmasi stå igjen alene?
— Det vil jo bli et veldig lite miljø. Jeg ser for meg at det vil være lurt å være sammen med andre fagmiljø. Vi sam­arbeider godt på tvers av utdanningene, og det er ­motiverende for folk, men det er en av de tingene vi i arbeidsgruppen må drøfte ordentlig. En kan også se for seg muligheten for å vokse hvis vi blir alene; det er vanskelig å si.

Hun viser samtidig til at det er nedsatt en annen gruppe som skal utrede hva som skal til for å ha sykepleierutdanningen i Namsos og hvilke synergier det gir å ha de andre utdanningene der. Så det er ikke skrevet i stein at alt forsvinner fra Namsos.

Ikke så dårlig som sitt rykte

I rapporten får farmasiutdanningen i ­Namsos strykkarakter, med lav forskningsproduksjon og svak inntakskvalitet. Noe Olsen uansett ikke er helt enig i.

— Antall publikasjoner eller forsknings­aktivitet er ikke høy nok ennå, og dette er noe vi må fortsette å jobbe med i faggruppen.

— Når det gjelder inntakskvalitet, så ­ligger snittet på de vi tar opp på studiet rett oppunder fem. Så det er jo ikke dårlig, selv om det ligger litt under snittet for de andre farmasiutdanningene i Norge.

Hun opplyser at arbeidsgruppen ­samler data for å kunne sikre en reell sammenlikning. Blant annet vil de også se på utgangskarakterene.

— Jeg mener kvalitet i et studieprogram kan måles på mer enn hvilke karakterer søkerne har fra videregående.

Får mye støtte

Likevel er ikke Olsen bare negativ til ­prosessen som nå foregår. Hun synes det er positivt at det blir sett spesifikt på hvordan man kan styrke farmasiutdanningen ved Nord universitet.

— Helst skulle vi ha blitt utredet før ­forslaget kom, men vi ser at vi har mulig­heten nå, og det er positivt.

Hun tror også flere, både innad i ­universitetet og i lokalmiljøet, har fått øynene opp for Campus Namdal i løpet av prosessen. De har fått mange ­støtteerklæringer, og Namdal regionråd ser på muligheten for å opprette et forskningsfond, som blant annet kan hjelpe til å sikre flere stipendiatstillinger.

— Det viser at de ønsker å ha utdanningene her, og det er positivt.

(Publisert i NFT nr. 5/2019 side 9)