Verdens helseorganisasjon (WHO) avgjør i februar hvilke influensa­stammer som skal være med i ­influensavaksinen for etterfølgende sesong basert på analyser av virus som sirkulerer på gjeldende tidspunkt.
— Da gjelder det å prøve å finne det ­viruset de tror kommer til å lage epidemi neste år. I år var det problemer med å bestemme en av de to influensa A-virusstammene som skulle inn i vaksinen, så den blir ganske forsinket, forklarer farmasøyt og seniorrådgiver ved Folkehelse­instituttet (FHI), Kjersti Margrethe Rydland.

Problemet er at det skjer hyppige endringer i den ene gruppen med A-virus, og det gjorde at WHO ønsket litt lengre tid til å overvåke utviklingen.

Kan bli hektisk

Anbefalingen fra WHO ble til slutt cirka én måned forsinket. Dermed blir produksjon og leveranse også forsinket, og Rydland antar vaksinene vil bli levert ut omtrent én måned senere enn vanlig.

Hun tror dog ikke det er noen som har grunn til å bekymre seg.

— Antakelig så har det ikke så mye å si. Vanligvis starter ikke influensautbruddet før desember, og vaksinene skal komme før det, sier hun.

Den eneste konsekvensen hun ser, er at vaksineringen ikke kan starte så tidlig som vanlig og flere må vaksineres i løpet av en kortere periode.

— Det kan fort bli litt hektisk, og det kan godt hende at de vanlige vaksinasjons­stedene og apotekene vil merke dette og må ta høyde for forsinkelsen.

Bare firevalente vaksiner i år

I fjor kjøpte FHI kun inn den vanlige ­trivalente vaksinen uten det ekstra ­viruset fra influensa B Yamagata-stammen, til målgruppene for vaksinasjon (se NFT nr. 9/2018). Rydland forklarer at det ble gjort for å være sikker på at de hadde leveran­dører som kunne levere nok vaksiner. I tillegg antok de at det ikke var behov for vaksine mot virus fra Yamagata-stammen. Dette viruset dominerte i sesongen 2017/18, noe som resulterte i god immunitet i befolkningen og dermed lite sannsynlighet for epidemi av dette type B-viruset påfølgende år.

— Det fikk vi rett i, for det kom ingenting av den stammen i fjor, konstanterer Rydland.

I år er det vanskeligere å forutse hvilke virus som kommer og dermed kjøper FHI bare inn firevalente vaksiner.

— Så da trenger man ikke bekymre seg over det.

Helsepersonell har blitt bedre til å vaksinere seg

Rydland opplyser samtidig at Folkehelse­instituttet nylig har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget om influensavaksine og bedret nettsidene sine.  

— Vi har samlet det som finnes av ­informasjon, gjort siden ryddigere og mer samlet, vi har flere referanser og vi har lagt det under Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka) sammen med informasjon om andre vaksiner, sier hun.

Der skal alle kunne gå inn og få gode og velbegrunnede svar på det de eller ­pasienter lurer på om vaksiner.

— Alle skal kunne lese det, men det er skrevet for helsepersonell, og det er veldig godt egnet for farmasøyter, understreker hun.

Kunnskapsgrunnlaget er spesielt styrket når det gjelder gravide og helsepersonell.
— Det er der vi har sett det er dårligst vaksinasjonsdekning blant målgruppene for influensavaksinasjon, og da må vi sørge for at de får svar på spørsmålene sine, forklarer hun.

Merkelig nok har helsepersonell vært blant de med lavest vaksinasjonsgrad, uten at Rydland har noen god forklaring. Hun tror det kan skyldes alt fra rent praktiske grunner som tidspress og forglemmelser til at det faktisk er en del helsepersonell som ­bekymrer seg for å ta vaksine.

— Også er det fremdeles noen som tror de får influensa av vaksinen. Det er en ­misoppfatning. De tolker lett sykdoms­følelse, en ganske vanlig bivirkning av vaksinen, som en influensainfeksjon, men det er det ikke. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi infeksjon, slår hun fast.

Hun legger til at vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell har blitt mye bedre de siste årene. Spesielt i spesialisthelse­tjenesten er dekningsgraden høy. Hun håper den trenden holder seg, at primær­helsetjenesten kan følge etter og at alle, også de som er unge og spreke, tar vaksinen.

— Du må huske at det er ikke bare for din egen skyld. Det er for pasientens skyld.
Hun har ikke oversikt over deknings­graden mellom profesjoner, men opplever at farmasøyter er positive til influensavaksinen.

Flere tar vaksine

Stort trykk fra media om vaksiner de siste årene, mener hun har hatt en positiv effekt.

— Det har vært en økning i salg av ­influensavaksiner på 60 prosent på noen få sesonger, sier hun og bemerker at det kan være litt vanskelig å få oversikt over antallet vaksinerte, men på antallet vaksiner som sendes ut er det ingen tvil om at det er en økning.

— Det er absolutt mange flere som har tatt vaksine i forrige sesong enn tidligere.

Årets virus

Anbefalingen fra WHO for innhold i ­vaksinene i influensasesongen 2019/2020 på den nordlige halvkule er et A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-liknende virus, et A/Kansas/14/2017 (H3N2)-­liknende virus, et B/Colorado/06/2017-liknende virus (B/Victoria/2/87 stammen) og et B/Phuket/3073/2013-liknende virus (B/Yamagata/16/88 stammen).

(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 15.)