I starten av denne uken ble én apotekansatt i Bryne bekreftet smittet av korona. Ifølge kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, er dette det eneste tilfellet foreningen kjenner til. Han opplyser at hele personalet på apoteket ble satt i karantene. Apoteket ble vasket og desinfisert i henhold til råd fra Folkehelseinstituttet og gjenåpnet dagen etter med annet personale fra kjeden. 

Les også: Apotekene vil bidra i kampen mot korona

Oppretter krisestab

Soldal opplyser samtidig at Apotekforeningen har tatt på seg koordineringsansvar for kommunikasjonen mellom apotekene og myndighetene eller andre som har meninger og innspill til apotekene og har opprettet en gruppe som tar seg av henvendelser om korona og følger situasjonen fra dag til dag.

— Vi er så heldig at vi har fått en nyansatt som kommer rett fra Helsedepartementet og tidligere har jobbet i Legemiddelverket, Maren Krogh (bildet), som egentlig skulle jobbe med e-helse, men som i første omgang har fått dette i fanget, som en koordinator. I tillegg til at ledergruppen i foreningen fungere som en krisestab. 

Foreløpig har det handlet mest om informasjon og formidling og å svare på noen av de mange spørsmålene som dukker opp. Fra om det skal gjøres noen grep med tanke på utlevering av pneumokokkvaksine og rasjonering av desinfeksjonsmiddel til hvordan forholde seg til kunder som vegrer seg for å bruke signaturpennen til å kvittere ut resepter. 

— Det er masse praktiske spørsmål som dukker opp av stort og smått, sier Soldal og legger til at noe må løses med sunn fornuft, noe må apotekbransjen i fellsskap ta tak i og andre ting er det myndighetene som bestemmer. 

Følger råd fra myndighetene

Når det gjelder å hindre smitte og sykdom på apotekene, anbefaler Apotekforeningen apotekene og de ansatte å følge rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstututtet, som også er i ferd med å utarbeide spesielle råd for blant annet apotek og legekontor, og har ikke tatt noen spesielle grep om det foreløpig. Soldal understreker at det handler om forhold mellom kjedene og deres ansatte og er et tema som er litt i gråsonen når det gjelder Apotekforeningens rolle, men de har dialog med kjedene om foreningen skal ta noe mer koordineringsansvar for spørsmål som gjelder personalhåndtering og HR i forbindelse med nåværende situasjonen. 

Har dere noen planer om hva apotekene gjør hvis plutselig mange apotek må stenge?— Det står på blokka, men det er også noe hver enkelt kjede må tenke gjennom som en del av en kontinuitetsplan for å sikre drift. Der er jo det apoteket i Bryne gjorde et lite eksempel på hvordan du kan tenke og plukke litt ansatte herfra og derfra. Har du to apotek på et kjøpesenter mens et apotek i nærheten må stenge, så er det kanskje bedre at man bare har ett apotek på et kjøpesenter. 

Vurderer bransjestandard

Apotekforeningen vurderer fremdeles å lage en eller flere bransjestandarder for hvordan håndtere situasjonen, men Soldal understreker at det i større grad vil være snakk om at bransjen blir enig om noen litt løsere bransjeråd. 

Hvem er det som bestemmer bransjestandardene? 
— Normalt er det styret vårt som beslutter en bransjestandard. Ofte er det fagutvalget, som er fagdirektørene i de store medlemsgrupperingene, som tar initiativet, også kan det være en arbeidsgruppe som lager standardene, og så går den tilbake til fagutvalget før styret til slutt beslutter den, sier han og forklarer at arbeidsgruppen ofte består av fagfolk fra kjedekontorene. I den situasjonen vi er nå, vil nok beslutningsveien være kortere. 

Dere pleier ikke å involvere noen ansatterepresentanter?
— Ikke ansatterepresentanter direkt. Fagutvalget sørger for forankring internt i kjedene og sykehusapotekene, og noen ganger involverer vi apotekansatte dirkete i arbeidet, sier han. 

— Men vi samarbeider gjerne, legger han til og understreker at i diskusjonene om mersalgsproblematikken, så har de bedt Norges Farmaceutiske Foreningen og Etikkrådet for farmasøyter om innspill.