Fredag den 5. september fikk de 23 første mastere i farmasi fra UiB utdelt sine vitnemål. Det er en historisk begivenhet for vestlandsuniversitetet.
– Etableringen av Senter for farmasi ved UiB kom til dels i orden på grunnlag av at det skortet på rekruttering av farmasøyter innen arbeid i apotek, på sykehus og i annen legemiddelrelatert virksomhet i landsdelen, sier Haavik.
– Nå er interessen for faget mye større og vi har stor søkerpågang, noe vi selvfølgelig er svært godt fornøyde med. Uteksamineringen ble feiret med en overrekkelse av vitnemål av rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, og studentene fikk hilsninger fra medstudenter fra andre fakultet ved universitetet.
– Våre studenter har hatt en høy gjennomføringsgrad og vi håper mange av disse dyktige farmasøytene velger å bli i kystregionen når de nå skal ut i arbeidslivet. Jeg vet at en del allerede har fått seg jobber i området, forteller faglederen ved universitetet.

Fag i stadig utvikling

– Farmasi er et spennende og fremtidsrettet fag som gir gode jobbmuligheter på mange ulike områder innen arbeid med legemidler. Det gir også en god plattform for videre utdanning og forskning, understreker han.
– Da vi startet opp her i 2003 ble det bestemt at vi skulle benytte oss av eksisterende ressurser. Vi valgte noen basalfag som vi allerede hadde forelesere til. Samtidig innførte vi noen nye fag med tilhørende nye faglærere. Vårt undervisningsopplegg er ikke noen kopi av utdanningen for eksempel i Oslo, men en modell vi har utviklet selv.
– Vi synes balanseringen i undervisningen er god, men vi er fortsatt i en oppbyggingsfase av studiet. Vi kommer til å fortsette videreutviklingen, lære av erfaringene vi til nå har gjort og forbedre oss der vi kan.
– Det er også viktig å huske på at farmasi er et fag og et studium som er under stadig endring og utvikling, og det gjelder å stadig oppdatere seg slik at vi også i fremtiden kan uteksaminere enda flere flinke farmasimastere, sier Svein Haavik.

(Publisert i NFT nr. 10/2008 side 8.)