Silje Søviknes
Silje Søviknes er første ute som master i farmasi ved Universitetet i Bergen. Foto: Monica Kolding

I juni avla Os-jenta Silje Søviknes (30) avsluttende eksamen i masterstudiet i farmasi ved UiB og ble med det den første master i farmasi utdannet fra UiB. I arbeidet sitt har Søviknes sett på forekomsten av feil i reseptforskrivning fra sykehusleger ved Haukeland Universitetssykehus til utskrevne pasienter.

— Flere feil enn tidligere
Og mastergradsoppgaven hennes, «Studie av avvik ved resepter og tiltak for å redusere avvik», avdekker nettopp en del avvik. Søviknes startet arbeidet med å gjennomføre kvalitative, semistrukturerte intervju av leger ved Haukeland Universitetssykehus om deres erfaring med reseptskriving og reseptavvik. Dette ble etterfulgt av en kvantitativ intervensjonsstudie, der farmasøyter ved ett sykehusapotek og ett primærapotek registrerte avvik ved resepter til pasienter som var utskrevet fra Haukeland.
— Vi fant at forekomsten av feil er høyere enn det tidligere gjennomførte studier viser. Noen av feilene var ganske alvorlige, forteller Søviknes til NFT.
Som en del av mastergradsarbeidet satte Søviknes i gang tiltak for å redusere feilene, men uten at dette ga ønskede resultat.
— En del resepter og rapporter blir ennå skrevet for hånd på Haukeland, så ønsket vårt var å prøve et e-reseptsystem som intervensjon, men dette var dessverre ikke gjennomførbart på den tiden vi hadde til rådighet, forteller Svein Haavik, seniorforsker i Apoforsk og leder ved Senter for farmasi ved UiB.
Dermed benyttet teamet seg av et opplæringstiltak som viste seg å ikke gi signifikant forbedring. Studien er en del av Apoforsks forskning vedrørende forskrivningsfeil og kommunikasjon mellom forskriver og apotek. Arbeidet ble derfor gjennomført ved Apoforsk/ Institutt for samfunnsmedisinske fag i samarbeid med Legemiddelkomiteen ved Haukeland Universitetssykehus, Haukeland sykehusapotek og Vitusapoteket Nordstjernen og skal videreføres, blant annet av nye masterstudenter. Foruten Svein Haavik, har Anne Gerd Granås og Tone Morken veiledet arbeidet.
— Hva håper du funnene skal føre til?
— Vi har jo kartlagt et klart forbedringspotensial, der vi blant annet har synliggjort konkrete tiltak som kan og bør gjøres. Så da er det bare å håpe at sykehuset gjør engasjementet de har vist meg underveis om til praksis, sier Søviknes.
Silje Søviknes ble tatt opp til farmasistudiet ved UiB i 2003. Fordi hun allerede var utdannet reseptar, kunne hun gjennomføre masterstudiet på ett år kortere enn ordinær tid. Søviknes er i dag apoteker ved Apotek 1 Ulriksdalen.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2007 side 9.)