Access to Medicine Foundation

  • En uavhengig nonprofit-stiftelse med base i Nederland.
  • Finansieres gjennom bidrag fra andre stiftelser, myndigheter og utviklingsorganisasjoner. Tar ikke imot midler fra legemiddelindustrien.
  • Stiftelsens mål er å stimulere og guide legemiddel- og vaksineselskap til å gjøre mer for innbyggere i lav- og mellominntektsland der man ikke har tilgang til medisiner eller vaksiner.
  • Publiserer annethvert år en indeks der stiftelsen rangerer de 20 største farmasøytiske selskapenes arbeid med å gi bedre tilgang til legemidler globalt, målt etter et bestemt utvalg kriterier som påvirker hvor klok tilnærming disse selskapene har til markedet. Målet med indeksen er å stimulere legemiddelindustrien til en positiv endring, slik at stadig flere får tilgang til medisiner.
  • Opprettet av britiske myndigheter, Bill & Melinda Gates Foundation samt det ­nederlandske utenriksdepartementet.

Kilde: accesstomedicinefoundation.org

Access to Medicine Foundation skriver i en ny rapport at mangelsituasjoner for antibiotika truer den generelle folkehelsen.

 

I rapporten «Shortages, stockouts and scarcity: the issues facing the security of antibiotic supply and the role for pharmaceutical companies» trekker stiftelsen blant annet frem systematiske årsaker til antibiotikamangelen og mener at en global innsats for å bygge opp igjen antibiotikamarkedet må skje snarest.

Access to Medicine Foundation lister opp flere tilfeller av antibiotikamangel internasjonalt de siste årene:

  • USA alene opplevde 148 nasjonale antibiotikamangelsituasjoner  mellom 2001-2013
  • 15 land meldte om nasjonal mangel på injiserbar streptomycin i 2010, noe som satt behandling av tuberkulose-pasienter i fare.
  • Minst 39 land opplever nå mangel på penicilin. Dette inkluderer Brasil, Tyskland, Nederland, USA og India. I Brasil skjedde mangelsituasjon samtidig som et utbrudd av syfilis som man ikke fikk under kontroll. Som et resultat av dette har antallet barn født i brasil med medfødt syfilis mer enn fordoblet seg.

— Antibiotikamangel skjer fordi antibiotikamarkedet ikke fungerer godt nok. Legemiddelselskapene trenger insentiver for å fortsette å produsere antibiotika. Det er defintivt ingen enkel løsning på dette problemet. Men uten et globalt dytt for å adressere de systematiske årsakene, vil vi risikere å ikke kunne behandle dagligdagse sykdommer, som kan oppstå fra matforgiftning eller enkle sår, sier Jayasree K. Iyer, daglig leder i Access to Medicine Foundation, i en pressemelding. 

Blant hovedårsakene til mangel påpekes det at de aktive ingrediensene for antibiotika produseres på kun få fabrikker, noe som betyr at en enkelt produksjonsfeil kan ha stor negativ effekt.

«En eksplosjon i en kinesist fabrikk i 2016 førte til en pågående global mangelsituasjon på det viktige bredspektrete antibiotikumet piperacillin-tazobactam», skriver stiftelsen i rapporten.

En annen hovedårsak til mangel mener de er manglende insentiver for legemiddelindustrien for å forske frem og produsere nye antibiotikatyper.

«Forskning og utvikling er risikabelt og dyrt, og antibiotika gir små marginer for selskapene. Samtidig ser man at økende etterspørsel stort sett kommer fra fattige land. Det globale behovet for antibiotika steg med 65 prosent mellom 2000-2015. Fire av de seks landene med høyest antibiotikabruk var lav- eller mellominntektsland.»