Kurt Brekke

Dette ble slått fast i en undersøkelse fra Stiftelsen Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), som ble lagt frem på Lege­middeldagen i regi av Apotekforeningen, der omtrent 150 ­deltakere møtte opp. I under­søkelsen fra SNF ble priser på reseptpliktige legemidler i Norge sammenliknet med priser på tilsvarende produkt i ni andre utvalgte referanseland i Europa: Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Dette er for øvrig de samme land som Legemiddelverket ser hen til når de fastsetter maksimalpriser.

Blant de laveste i Vest-Europa

Rapporten ble utarbeidet av SNF på oppdrag fra Apotekforeningen. Data og utvalg i undersøkelsen er hentet fra IMS Health. Utvalget er gjort ut fra de 300 mest omsatte virkestoff (reseptpliktig salg via apotek). Man har blant annet sett på pris per pakke og per standard dose, volum av antall solgte pakker, ­standard doser, virkestoff, terapeutisk klassifikasjon, produktnavn, produsent, original eller ­gen­erika, pakningsstørrelse, styrke og andre ­spesifikasjoner ut fra månedlige data for ­perioden januar til juni 2008. Det er også gjort sammenlikninger av priser og ­marginer ved hjelp av regresjonsanalyse. Hovedresultatet er at Norge har blant de laveste prisene på reseptpliktige legemidler i Vest-Europa enten man ser på patentsegmentet, generika­segmentet eller totalt for alle virkestoff. For trinnprislegemidler har Norge desidert lavest priser.

God undersøkelse

Innlegget til Kurt Brekke ble fulgt opp av ­kommen­tarer fra Legemiddelindustri­foren­ingen (LMI) og Apotekforeningen.

Per Olav Kormeset, fungerende administrerende direktør i LMI, redegjorde for legemid­del­industriens overordnede politiske ­målset­tinger, prisfastsettelse, konsekvenser, utfordringer og ønsker. Mens Oddbjørn Tysnes, direktør for samfunnsavdelingen i Apotek­foreningen, konkluderte med at dette er en svært god undersøkelse. Han påpekte at den bekrefter funnene fra fjorårets undersøkelse, som var bestilt av helseministeren. I sum gir årets og fjorårets rapport det beste beslutningsgrunnlaget om priser på denne siden av apotekliberaliseringen. Prisnivået i Norge er ­friskmeldt, fastslo Tysnes.

(Publisert i NFT nr. 6/2009 side 8.)