— Etter 25 år i Apotekforeningen, følte jeg at det var på tide med en forandring, både miljø- og arbeidsmessig. Det virket spennende å få prøve seg på et mer legemiddelsentrert område, sier Fjeldstad til Farmatid.
— Ikke blir jeg noe yngre heller, så da muligheten åpnet seg var det ingenting å nøle med!
Mange av arbeidsoppgavene som redaktør og daglig leder for Norsk legemiddelhåndbok ligner oppgaver jeg har hatt før. Det betyr at jeg kan benytte mye av den erfaringen jeg har opparbeidet meg i Apotekforeningen, understreker han.

Viktig med legemiddelinformasjon

Fjeldstad er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1979 og er naturlig nok opptatt av riktig legemiddelbruk.
— Jeg er interessert i formidling og det ønsket vil jeg til gangs få oppfylt i denne jobben. Jeg tror legemiddelinformasjon vil bli stadig viktigere i samfunnet, og at både sykdomsbildet og behandlingsbildet blir mer komplisert i fremtiden. Derfor vil det fremover bli enda nødvendigere med kvalitetssikret og uavhengig informasjon om det omfattende utvalget legemidler som finnes på markedet. Det vil også være viktig at informasjonen som gis, er lett tilgjengelig og relevant for de som skal anvende den, mener han.
— Norsk legemiddelhåndbok trekkes ofte frem som en «gullstandard» og jeg ønsker å bevare dens gode navn og rykte, og selvfølgelig forbedre der jeg kan.
— Akkurat nå er vi i gang med å forberede utviklingen av en ny, nettbasert versjon av boken som skal fungere som hovedversjonen. Vi håper at denne skal bli integrert i journalsystemene til legene slik at den er lett tilgjengelig til enhver tid. Men vi kommer også til å fortsette å utgi boken i trykket utgave, slik vi gjør i dag, sier Fjeldstad.