Tekst: Ingrid Moen Rotvik

 Erik Hoyme Rogn
Kenneth Hoffmann.
Foto: Erik Hoyme Rogn

Forretningsideen er å tilby syntesetjenester til farmasøytisk industri, på gramskala og oppover. I tillegg ønsker selskapet å levere GMP-tjenester i form av opptrekk i kilogramsskala.

— Vi retter oss særlig inn mot små og mellomstore bedrifter i Skandinavia, Frankrike, England og Sveits, forteller opphavsmann og daglig leder for Caliber Synthesis (Caliber) Kenneth Hoffmann.

Globalt sett anslås markedspotensialet for småskala synteser å ligge på rundt en milliard dollar, og etterspørselen vokser med 15% per år. Hvilke verdier som ligger i det norske markedet er mer usikkert. Farmasøytiske bedrifter setter ut stadig mer av denne typen tjenester.

Fra idé til virkelighet
Hoffmann har i lengre tid lekt med tanken om å starte en bedrift. Syntesetjenester har vært en del av planen uten at han har hatt noe konkret bilde av hvordan dette skulle utarte seg.

— Jeg jobbet tidligere i Borregaard Synthesis i Sarpsborg og det var der jeg fikk ideen til det som nå har blitt Caliber, forteller han.

I det daglige utgjør firmaet kun to ansatte: Hoffmann med doktorgrad i organisk kjemi og Svenja Röttger med doktorgrad og to års post.dok.-erfaring innenfor organisk kjemi. Tilknyttet teamet er også kvalitetssjef Odd Arne Linstad, ansatt på timebasis, og vitenskapelig rådgiver Per Carlsen, professor i organisk kjemi ved NTNU i Trondheim samt styreleder og økonom Frode Hågvar.

Carlsen og Hågvar var med på å starte selskapet sammen med Hoffmann i juli 2005. I løpet av det første halvåret dreide det meste seg om salg og finansiering. Sommeren 2006 gjorde de en emisjon, med det resultat at Caliber fikk inn to millioner kr i fersk aksjekapital. Firmaet har fått en del midler fra Innovasjon Norge (tilskudd på én million og én million i risikolån) og fra Valdres Næringsforum (480.000 kr). I tillegg kommer banklån.

Hjemme bra, men borte best
For Caliber gjelder det nå bare å få prosjekter. En bedrift i Finland av samme type startet med å ha 80-90% av sin kundekrets i Finland, deretter ble 80% av kundemassen å finne på utenlandsk jord. Hoffman ser for seg samme utvikling for Caliber.

I Norge er det GE Healthcare, Clavis Pharma, PhotoCure, Alpharma og liknende selskaper som utgjør målgruppen.

— Hvorfor er akkurat Valdres Næringshage et godt utgangspunkt for et selskap som Caliber?

— Det er flere årsaker til det. Jeg begynte på arbeidet med å stable Caliber Synthesis på beina da vi bodde i Hallingdal, og besøkte Valdres Næringshage fordi kona mi er fra Valdres. Jeg hadde en diskusjon med konsernet og så på plassen der det eventuelt kunne la seg gjøre å etablere et laboratorium. Bygget her var et av de bedre lokalene for å etablere et laboratorium og Valdres Næringshage ønsket å tilrettelegge så godt som mulig for Caliber, forteller Hoffmann.

Selv om mye ville vært enklere ved en plassering i eksempelvis Forskningsparken i Oslo, ser han ingen grunn til å etablere en bedrift midt i storbyen, og betale deretter, når man kan ha færre kostnader og samtidig holde landlig til andre steder.

— Vår første kjemiker sa at når hun får mulighet til å bo i nærheten av naturen og samtidig holde på med den jobben hun trives med, så er det det aller beste, fortellerHoffmann.

Håper kronene ruller inn på nyåret
Caliber har som mål å vokse med én person i året og håper å bli 15–20 ansatte om 7–10 års tid. Til tross for farmasitilknytningen blir det nok ikke et nytt arbeidssted for farmasøyter. Det selskapet først og fremst er på jakt etter nå, er noen som er gode på kromatografisk analyse, fortrinnsvis kjemikere.

— Vi ønsker å bli ledende på kundeservice i vår nisje. Om vi når målene om antall ansatte m.m., vil vi mest sannsynlig komme opp i en årlig omsetning på 20 millioner kr, opplyser Hoffmann. Og kronene fra Calibers første oppdrag ruller inn allerede i mars 2007.

(Publisert i NFT nr. 1/2007 side 10.)