EUs forfalskningsdirektiv

  • Forordning (EU) 2016/161 om sikkerhets­anordninger på legemiddelpakninger for reseptbelagte legemidler tas inn som ­nasjonalt regelverk og trer i kraft 9. februar 2019. Dette er en oppfølging av EUs forfalskningsdirektiv 2011/62 (Falsified Medicines Directive, FMD) som inneholder en rekke tiltak for å forebygge at falske legemidler kommer inn i den legale distribusjonskjeden.
  • De overordnede bestemmelser om sikkerhetsanordninger ble vedtatt i 2016, men trer altså i kraft først nå sammen med forordningen. Forordningen inneholder detaljerte bestemmelser om sikkerhetsanordninger, men prinsippene er nedfelt i FMD.
  • Selve forfalskningsdirektivet ble implementert i norsk legemiddellov­givning allerede i 2013 gjennom flere forskriftsendringer. Eksempelvis ble det i 2013/2014 gjort endringer for produksjon og import av virksomme stoffer (AIP), innført en ordning med sertifikater for god distribusjonspraksis (GDP) for grossister samt krav til legemiddelfor­midlere. Videre ble det bestemt at en felleseuropeisk nettapotek-logo skulle innføres for offentlig godkjente nettsteder som selger legemidler, men dette ble et krav her til lands først våren 2018.

 
Kilde: Statens legemiddelverk

Apotekenes datasystem som skal håndtere de nye sikkerhetstiltakene for å stoppe falske legemidler som en del av EUs forfalskningsdirektiv (FMD), er skrudd på og har vært i drift siden 9. februar i år.

På nettsidene til Nomvec, som står for driften av verifikasjonssystemet, opplyser daglig leder, Kaj Mjaanes, at systemer har verifisert over fire millioner pakninger siden oppstart og frem til slutten av juni, men at det gjenstår en del arbeid før systemet er en naturlig del av apotekenes hverdag. 

— Det gjøres fremdeles feil i merkingen og dataopplastingen, og vi må rette feil i apoteksystemene før systemet er i full drift, skriver han.

Les også: Verifikasjonssystemet gir mange røde lys i apotekene

Skal øke fra fire millioner til 60 millioner

Det årlige tallet medisinutleveringer og -verifiseringer skal, når alt er i orden, være over 60 millioner i året, så det er fortsatt en vei å gå før apotekene er i mål. Mjaanes forklarer at det er en del feil i interaksjonen mellom Apoteksystemet og NMVS (National Medicines Verification System). De krever oppdateringer som videre krever utvikling og testing. 

Ute i apotekene er det også problemer med enkelte skannere. Noen skannere er konfigurert feil og leser den nye 2D-matrikskoden feil. Det er mange ansatte i apotek, og det tar tid før alle som har fått opplæring blir vant med de nye rutinene.

– Alt dette jobber apotekene med. Frem til apotekene har et stabilt system og vi har et godt datasett i vårt system, har Statens Legemiddelverk (SLV) bestemt at alle pakninger utleveres, selv om det kommer opp feilmelding når produktet skannes. SLV har sagt at de godkjenner overgangsordninger frem til 1. oktober 2019, sier Mjaanes.

Han opplyser at Nomvo, som er etablert for å opprette og vedlikeholde verifikasjonssystemet i Norge, har satt ned en arbeidsgruppe som jobber aktivt for å redusere feil og stabilisere systemet. Arbeidsgruppen har representanter fra LMI, Nomvec, apotekene, legemiddelgrossistene og SLV. 

Haster med å få data inn i systemet

Mjaanes opplyser at feilprosenten per dags dato er på 1,5 prosent. 

— Dette tallet må drastisk ned for at antallet feilmeldinger skal være håndterbart. Så langt har kun halvparten av produsentene begynt å laste opp data. Dermed mangler det mye data i systemet. Systemet er fortsatt nytt, og av de som har lastet opp data, gjøres det en del feil, som feil på serienummer, holdbarhetsnummer også videre.

I tillegg er det mange produsenter som ennå ikke er koblet til systemet. 

— Dersom de produsentene som ikke har lastet opp data ennå, ikke begynner å gjøre det snart, så ligger vi dårlig an til overgangsfasen skal avsluttes 1. oktober i år, slår han fast.

Les også: Bekymret for forsinkelsene med nytt datasystem

Problemer over hele Europa

Feilprosenten i Norge har falt fra ti prosent i februar, og situasjonen har blitt bedre.

— Dette viser at det jobbes godt med å løse problemene som dukker opp og at det går den riktige veien. I Europa blir det registrert omtrent fire prosent feil. Andre land i Europa har også utfordringer med å stabilisere systemet, og befinner seg i en overgangsfase, akkurat som Norge, sier Mjaanes som antar de fleste land kommer til å ha overgangsordninger til systemet er mer stabilt. 

Nye krav fra Sykehusinnkjøp

Fra og med i vår krever Sykehusinnkjøp HF at leverandører skal ha betalt den pålagte avgiften til Nomvec. Dette skal sikre at alle leverandører i offentlige anskaffelser er tilkoblet systemet.

– Vi er veldig glad for at Sykehusinnkjøp har fulgt opp det nye regulativet så raskt med å ta dette inn som leverandørkrav, sier Mjaanes.

Les også: LMI: — Forfalskningsdirektivet vil kunne styrke omdømmet til legemiddelindustrien