Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 4/2011 side 8–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.