Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2012 side 14–15. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.