Bolin snakket om sin nyvinnende idé på helseindustrikonferansen Industri Futurum på Ullensaker mandag 19. november. 

— Hvor mange har hørt om utrykket «å involvere pasienten»? Jeg regner med at de fleste har hørt om det. Vi snakker om det hele tiden, under ulike typer helse- og innovasjonskonferanser, og vi hører det fra våre politikere. Pasienten må ta en aktiv rolle i behandlingen, og må kunne få muligheten til å se behandlingsplanenen sin digitalt og å kunne chatte med en sykepleier, i stedet for å ringe inn slik som i dag. Det er fantastisk å prate om viktigheten av dette, men det er farlig å tro at det er løsningen på hele problemet, da Bolin innledningsvis.

Han viste videre til at man i behandlingen av kreftpasienter sjelden snakker med pasientene om mental helse. 

— Undersøkelser viser at pasienter og pårørende ofte ikke har det så bra, og at mange gjennomgår depresjon i slike sykdomssituasjoner. 

Bolin overlevde kreftsykdommen, og har vært gjennom over 900 dager med cellegift-behandling.

— Kroppen har sitt eget overlevelsesinstinkt, men det er psyken som tar den største smellen. Jeg bemerket meg at ingen i behandlingsteamene noen gang spurte hvordan det egentlig gikk med meg. Jeg vil ikke skylde dette på spesifikt helsepersonell, for jeg tror ikke de har mindre empati enn andre, men det at mental helse nedprioriteres i behandlingen er et strukturelt problem, sa Bolin.

Så hvordan kan man styrke den mentale helsen for alle som rammes av kreft? Under sykdomsperioden valgte Bolin å dele nyheten om kreftsykdommen i sosiale medier, der han blant annet etterspurte noen med samme sykdom om tips og råd for hvordan man skal håndtere hverdagen med kreft. Innlegget ble delt hele 13 000 ganger, og Bolin opplevde et engasjement han sjelden hadde sett tidligere. Dette ga ham en ide. 

— Jeg ønsket å skape et sosialt nettverk for alle kreftoverlevende og deres pårørende. Ved å samle alle pasienter på samme plattform kommer man også i en unik posisjon for å kunne jobbe med pasientrapportert data som kan samles inn gjennom den plattformen, fortalte han.

Bloggen «Fabian Bolins War on Cancer» ble redningen for Bolin, men også starten på plattformen med samme navn. Plattformen har i dag kommet i tre versjoner: Den første var en bloggportal, der Bolin og andre kunne skrive om og dele sin kreftreise. Den andre versjonen var et webbasert community som ble startet opp i 2017, og den tredje versjonen er en app som nå er ute i betaversjon.

— Vi er ni personer som jobber med denne plattformen nå, og vi jobber med flere ulike partnere fra blant annet legemiddelindustrien. Vi har også Microsoft som hovedpartner.

Det å kunne nå andre likesinnede med samme sykdom på en sosial plattform tror Bolin er svært viktig for den mentale helsen.

— Når du først forteller andre mennesker at du har kreft, behandler de deg som et offer. De slutter å ta kontakt, og noen tar kontakt altfor mye. Man kan knapt gå på gaten uten at folk ser på deg. Det er utrolig krenkende, og fra et eget perspektiv har det også kraftig negativ innvirkning å gå med slik sykdom over lang tid.

Co-founder og COO hos WarOnCancer, Sebastian Hermelin, fortalte nærmere om hvordan pasienter gjerne vil dele helsedata på en slik plattform dersom de forstår anledningen og behovet.

— Gjennom appen skal pasienter kunne tracke hvordan et selskap bruker deres data. Vi er første aktør i verden som gjør at pasienten selv kan dele sitt «impact». Det er mye industrien ikke vet om pasientene, selv om mange tror det motsatte. Gjennom denne plattformen vil vi kunne matche pasienter med rette kliniske studier, som i noen tilfeller vil kunne være siste sjanse for å overleve kreften for noen pasienter.