— Vi har startet en vervekampanje som går på tvers av bransjen. I den forbindelse utfordrer vi ledere til å vise sitt personlige engasjement så vel som å bidra til FUGs arbeid via den aktuelle virksomheten de arbeider i, sier Marit Lambrechts, styremedlem i FUG.

De første utfordringene er allerede sendt og vel mottatt.

— Karita Bekkemellem takket sporty ja til å være FUG-abassadør og ble samtidig personlig medlem i foreningen. Kjell Paulsrud, administrerende direktør i Norsk Medisinaldepot og Vitusapotek, får æren av å starte engasjementsstafetten. Han har også blitt personlig medlem, og har forsikret oss om at han vil bidra til å skaffe flere nye medlemmer, forteller Lambrechts.

Bevisstgjøring
— Jeg er veldig imponert av FUGs arbeid, og har satt stor pris på å bli utnevnt til ambassadør. Målet er å skape en positiv økonomisk dugnad som vil synliggjøre farmasøytisk bistand og som samtidig bidrar til en bevisstgjøring når det gjelder bruken av kompetanse, sier Bekkemellem, til daglig administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen.

Sammen med Lambrechts understreker hun viktigheten av å tilbakeføre farmasøytisk kompetanse til den tredje verden.

— Det betyr blant annet at farmasøyter fra den tredje verden som har utdannet seg i Vesten må gis anledning til å praktisere i hjemlandet. Her er det viktig at ikke Vesten i for stor grad tar for seg av den tilgjengelige kompetansen, påpeker Bekkemellem.

Kompetanseoverføring i hjemlandet til farmasøyter fra den tredje verden blir derfor en sentral aktivitet for FUG i 2011.

Av med hattene
— Personlig liker jeg å kalle det grenseløs farmasi, noe som også gjenspeiler ønsket om å engasjere på tvers av bransjen. Målet er at vi skal ta av våre respektive hatter og engasjere oss i fellesskap, sier Lambrechts.

FUG er, ifølge Lambrechts, opptatt av å jobbe med konkrete og målbare prosjekter, noe hun mener er viktig i en såpass liten organisasjon.

— Her er det ikke snakk om å skulle kjøpe seg god samvittighet. Dette går til konkrete og gode prosjekter, supplerer Bekkemellem.

FUG er per i dag blant annet en sentral aktør når det gjelder å sikre riktig legemiddelbruk i Zambia (se side 21 og 30), studentorganisasjonen innen FUG driver bistandsarbeid i Mali og foreningen arbeider aktivt for å sette søkelys på problematikken rundt falske legemidler. FUG yter ikke økonomisk bistand, her er det snakk om å spre kunnskap og kompetanse.

Fundament
Målet for den forestående dugnaden er altså å skape et økonomisk fundament.

— Stafetten vil være med på å sikre kontinuitet for prosjektene våre, sier Lambrechts.

— Det gir også lederne som deltar en unik mulighet til å tenke gjennom hva bedriften gjør av internasjonalt arbeid. Samtidig er det godt på det mellommenneskelige plan å bli minnet om det internasjonale perspektivet, legger Bekkemellem til.

Ifølge Marit Lambrechts er det ingen andre som driver bistandsarbeid innenfor «pharmacy management» på samme måte som FUG i dag, et arbeid hun karakteriserer som livsviktig.

— Feilhåndtering av legemidler og feilbehandling av mennesker koster millioner av kroner hvert år. Konsekvensen er i verste fall tap av menneskeliv, sier hun.

Stafetten for å sikre FUGs arbeid er i gang, og du vil kunne følge den i FUGs egen spalte her i NFT i tidenfremover.

(Publisert i NFT nr. 3/2011 side 20.)