Farmasøyter Uten Grenser arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

— Vi engasjerer oss i prosjekter hvor vi i all hovedsak kan bidra med ­farmasøytisk kompetanse. Akkurat nå jobber vi med oppstart av et prosjekt på folke­opplysning om falske legemidler i Ghana og med å få til en samarbeidsavtale med blant annet Oslo universitetssykehus om å bidra til deres onkologiprosjekt som ­driver ­opplæring av helsepersonell i Etiopia, ­forteller styrelederen.

Til daglig arbeider Tessem ved ­Sykehusapotekene i Oslo, Ullevål. Hun mener det er viktig at norske farmasøyter støtter opp om FUGs arbeid.

— Vi er per august i år 182 ­medlemmer i FUG. Vi har satt oss som mål å ha minst hundre flere medlemmer ved neste ­generalforsamling enn det var i år. Jeg personlig kan ikke se en eneste grunn for en farmasøyt til å ikke støtte FUG. Man trenger dessuten ikke å være farmasøyt for å være medlem, påpeker FUG-lederen.

Styremedlem i FUG, Marianne Klausen, som til daglig arbeider som ­bivirkningsansvarlig hos GlaxoSmithKline, er hjertens enig med styreleder Tessem i at medlemstallet må opp.

— I tillegg til ordinære medlemmer, ­trenger vi farmasøyter som vil bidra aktivt i arbeidet med prosjektene FUG engasjerer seg i – enten administrativt her hjemme eller i prosjektlandene.

Selv har hun arbeidet med det faglige programmet for jubileumsarrangementet siden i vår, og er positivt overrasket over responsen på invitasjonen til møtet på Litteraturhuset.

— 130 meldte seg på, men vi måtte dessverre avvise noen, siden lokalet kun hadde kapasitet til hundre deltakere. Det er likevel utrolig flott at det var så stor interesse for programmet vi kunne by på, sier Anne-Marie Vingdal Tessem.

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 19.)