Frivilligorganisasjonen Dråpen i Havet leter etter farmasøyter som kan hjelpe til i klinikken i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Noen farmasøyter har meldt seg som frivillige, men det er behov for mange flere.

Leder for Farmasøyter uten grenser (FUG), Ørjan Leiknes Apeland, og leder for Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Rønnaug Larsen, oppfordrer arbeidsgivere til å gi permisjon med lønn til farmasøyter som ønsker å reise ned for å gjøre en innsats. 

— Jeg anbefaler arbeidsgivere å legge til rette for de som reiser nedover. Det er jo absolutt en god gjerning og gi lønnet permisjon til de som gjør slikt arbeid. De kan se det som sitt samfunnsansvar, sier Apeland. 

Ble gitt fri til frivillig arbeid før

Larsen viser til at kjedene har gitt permisjon med lønn til ansatte som har reist på oppdrag med FUG tidligere og gjort andre grep for å tilrettelegge for at ansatte kan gjøre frivillig humanitært arbeid. Høsten 2008 reiste hun selv som vitusapoteker til Nairobi for å analysere legemidler i Mathare-slummen gjennom et opplegg NMD/Celesio hadde i samarbeid med den tyske hjelpeorganisasjonen German Doctors. De farmasøytene som var med fikk opplæring og permisjon med lønn i tillegg til at NMD dekket reise og opphold.  

— Så de har tatt slikt samfunnsansvar tidligere, og det hadde vært bra om de tok det opp igjen, sier hun.

Noe er bedre enn ingenting

Apeland skal selv reise til Lesvos i januar og skryter av sin egen arbeidsgiver, Norsk medisinsk syklotronsenter, som har gitt ham permisjon med lønn og mener flere kan gjøre det samme. Spesielt tenker han på de store arbeidsplassene for farmasøyter som apotekkjedene, sykehusapotekene og Legemiddelverket. 

Han skjønner at ikke alle arbeidsgivere kan gi mange av sine ansatte to uker permisjon med lønn, men han oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å tilrettelegge for at de ansatte kan gjøre en frivillig innsats. Det kan være å gi lønnet permisjon en del av tiden eller støtte på annen måte. 

— Noe er bedre enn ingenting. 

FUG sponser reise

De som reiser for å være frivillige med Dråpen i Havet, må forplikte seg til minst ti arbeidsdager for å sikre kontinuitet, og alt, fra reise og opphold til mat og transport på Lesvos, må de dekke selv. 

— Jeg kaller det ekstremfrivillighet. Det er ikke akkurat noe økonomisk lønnsomt prosjekt, sier Apeland.

Derfor har FUG besluttet at de kan  dekke reisekostnadene for dem som ønsker det. 

— For oss så er det viktig at vi får spredd den farmasøytiske kompetansen, og her har vi en reel krise som vi kan ta tak i. Vi bør bidra når vi er et rikt land og har muligheten, slår han fast.  

Behov for farmasøyter

Dråpen i Havet koordinerer hjelpearbeidere som jobber med flyktninger i Hellas og har inngått samarbeid med Kitrinos Healthcare som driver en klinikk i flyktningleiren. Dråpen i Havet skal skaffe helsepersonell til klinikken og trenger blant annet farmasøyter for å vedlikeholde og oppdatere medisinlageret og bistå med andre oppgaver.

— Å ha farmasøyter til stede er helt essensielt for å sikre riktig medisinering, samt for å sikre at sortimentet er tilstrekkelig ved å gjøre bestillinger direkte eller indirekte, skriver Dråpen i Havet i en forespørsel til Farmaceutene.

Behovet er hele tiden større enn tilbudet og de håper flere farmasøyter melder interesse. 

— Det er en flyktningleir som er ekstremt overbefolket. Den er beregnet på 3000, og nå er det over 12 000 der. Så det er helt krise, sier Apeland. 

Reiser til Lesvos i januar

Han skal jobbe i leiren i to uker på slutten av januar. Han mener det er på sin plass at han drar.

— Som leder må jeg kjenne det litt på kroppen, og jeg håper jeg kan inspirere andre. Det er ikke så vanskelig. De fleste kan gjøre dette, sier han og understreker at Dråpen i Havet er profesjonell på å organisere frivillige og har god kontroll på opplegget – fra å forberede de frivillige før avreise, rådgi og koordinere under oppholdet og oppfølging i etterkant.

Les også: Engasjerer seg for Syria