Etter en lang periode med restriksjoner og reiseforbud er Studentforeningen til Farmasøyter Uten Grenser (FUG) i full gang med å finne nye prosjekter som de ønsker å støtte. For studentforeningen ved Universitetet i Oslo (UiO) er planen å sende tre studenter fra universitetet til Vietnam i løpet av våren 2024. Målet for studentene er som alltid å sikre at alle uavhengig av bosted og økonomi får de medisinen de har behov for, når de har behov for dem og at de er sikre og virksomme når de tas i bruk. 

Ønsker å spre kunnskap om legemidler

Prosjektet går ut på å besøke Maison Chance sitt hjem for foreldreløse barn og funksjonshemmede. Maison Chance betyr «lykkehus» og er en ikke-statlig organisasjon som har et hjem for foreldreløse barn og funksjonshemmede i Binh Tan, Ho Chi Minh. Hjemmet har som mål å hjelpe underprivilegerte voksne og barn med å komme tilbake til samfunnet. Dette gjøres ved at organisasjonen tilbyr gratis tilgang til utdanning, yrkesopplæring og jobbmuligheter. Målet for studentene er å bidra med legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr, i tillegg til å spre kunnskap om legemidler til barnehjemmet. Dette gjøres ved å sende tre studenter fra Universitetet i Oslo til Vietnam i løpet av våren 2024. 

Leder og prosjektansvarlig, Thien-Kim Trinh, forteller hvordan prosjektet ble til:

Det var naturlig for oss å oppsøke et prosjekt i Vietnam ettersom det er utrolig mange barnehjem og hjem for funksjonshemmede i Vietnam som trenger støtte, blant annet medisinsk støtte. Vi har dermed et mål om å bidra med medisiner og medisinsk utstyr, men også hjelpe til med å sortere deres medisinskap.


Vietnamesiske barn i rullestol


Veldedighetsløpet trenger sponsorer

Studentgruppen ønsker også å skape et godt studentmiljø på campus og har dermed bestemt at innsamling av støtte til prosjektet vil bli gjort i form av et veldedighetsløp. Arrangementet vil finne sted på Blindern den 29. september kl. 17.00–18.00 og innebærer at alle som melder seg på, blir sponset av de som de selv kontakter. Det er mulig å sponse de som løper ved å gi et fastbeløp eller et beløp for hver runde en klarer å løpe. Arrangementet vil bli holdt i samarbeid med Farmasøytenes Idrettsforening (FIF) og Veneficus. Etter løpet vil det bli fest i kjelleren ved Farmasøytisk institutt for studentene. 

Tidligere leder og nåværende studentrepresentant i studentgruppen, Andreas Vik, har dette å si om arrangementet: 

Vi har lenge ønsket å sende studenter til ulike land for å sikre riktig legemiddelbruk og gi opplæring i forsvarlig praksis. I fjor hadde vi et samarbeid med Caritas der vi gav økonomisk støtte til barn og gravide i Venezuela. Det var dessverre ikke mulig for studenter å reise til Venezuela. Det at vi nå får reise til Vietnam, tenker jeg er viktig for at vi skal sikre forsvarlig praksis og skape personlige relasjoner til de som vi bistår. Mitt ønske er at dette blir en årlig tur for to–tre studenter i studentgruppen. 

 

Slik støtter du prosjektet

For å støtte FUG Studentgruppe Oslo i prosjektet kan du skanne QR-koden eller vippse til #33376. Alle bidrag går til innkjøp av legemidler, kosttilskudd og medisinsk utstyr som skal fraktes til Vietnam, samt dekking av reiserelaterte kostnader for studentene.

QR-kode