Tekst: Inger Johanne Ektvedt, leder av FUG, Norge

I august så det mørkt ut. Først døde Executive Officer i CHAZ, den eneste som kunne skrive under kontrakten. Så kom melding om at presidenten i Zambia var død på et sykehus i Paris. I mange ­afrika­n­ske land blir det et tomrom når toppsjefer dør. Ofte er organisasjoner bygget opp omkring denne ene personen på toppen og ingen står klar til å ta over. Men så i september kom underskriften.

Kåre Storeheier og Ellen Øyehaug foran et av de mange flammetrær ved Universitetet i Zambia, Lusaka, der det undervises farmasistudenter på mastergradnivå.

Til Zambia i oktober
Utreisekomiteen i FUG bestående av Knut-Erik Christensen, Ellen Øyehaug og Linn Merete Huse gjorde en flott jobb i utvelgelsen av min reisefelle. Det har lenge vært klart at leder i FUG med kompetanse om Zambia og våre samarbeidspartnere var den ene som skulle reise ut. Etter ­screening av de 12 søkerne og intervju av tre av kandidatene, ble apoteker Tone Hauge i Mosjøen tilbudt oppdraget.

Vi reiser til Zambia 8. oktober etter en hektisk periode for å få papirer i orden. Vi må ha ekspedisjonsrett i Zambia, og dokumentere at vi ikke har riper i lakken. Det første sykehusapoteket vi skal jobbe på heter Chilonga Mission Hospital, det ligger i Northern Province seks timers kjøring fra Lusaka. Kofferten er pakket, og når dette leses i NFT har vi enda tre uker til vi vender tilbake til norsk virkelighet. Håpet er at prosjektet blir vellykket og at flere ­farmasøyter kan sendes ut for å kvalitets­sikre rutiner og bidra til optimal utnyttelse av de tilgjengelige ressurser. Både penger, legemidler og helsepersonellet som jobber på sykehusapotekene.

(Publisert i NFT nr. 10/2008 side 7.)