At det er nettopp Mattilsynet som skal stå for kontrollen av LUA er opprinnelig bestemt på et høyere plan enn DK-Oslo, men har klar sam­menheng med regelverket og tilsynets øvrige oppgaver.
— Det er lovbestemt at vi skal bruke våre ressurser til å foreta tilsyn på dette området, sier Schiøth.
Han utdyper:
— Mattilsynet har formelt fått ansvar for tilsyn med virksomheter som etter forskrift om omsetning med videre av visse reseptfrie legemidler utenom ­apotek har mulighet til å selge LUA-­produkter. Legemidler som omfattes av forskriften kan omsettes fra virksomhet som etter annet regelverk er underlagt tilsyn fra Mattilsynet. I praksis betyr dette at alle typer virksomheter som ­faller inn under Mattilsynets tilsyns­ansvar kan omsette LUA-produkter.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2012 side 20–21. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.