Dagens Medisin Pharma våget seg til å arrangere et fysisk frokostmøte om vaksinerekvirering i slutten av august, og det var åpenbart at folk satte pris på muligheten for endelig å komme seg ut og slå av en prat ansikt til ansikt i tillegg til debatt.

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, deltok i debatten med administrerende ­direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, og ­medisinske direktør Thorleif Jansen fra den digitale private helsetjenesten Kry.

Larsen mener det er viktig å gi farmasøyter ­rekvireringsrett fordi det øker vaksinasjons­prosenten i ­befolkningen. Ikke minst kan apotekvaksinering sikre at pårørende, som blir viktigere og viktigere i ­helse­vesenet, får influensavaksine. Hun slo fast at det ikke er noen tvil om at farmasøyter er klar for oppdraget.

— Jeg er trygg på at med utdannelsen som gir godt grunnlag, og ekstraopplæringen, så er de absolutt beredt til å ta på seg det ansvaret, konstaterte hun.

Les også: Farmaceutene mener influensavaksinen nå blir urimelig dyr i apotek

Redd for å miste oversikt

Da frokostmøtet ble avholdt, hadde Helsedirektoratet foreslått å gi farmasøyter rett til å rekvirere influensa­vaksiner, og Helse- og omsorgsdepartementet ­vedtok rekvireringsretten kort tid etter.

Legerepresentant Kvittum Tangen, som var i undertall i debatten og ­antakelig hadde innsett hvor det gikk, brukte sin taletid til å utrykke bekymring for at oversikten over vaksineringen blir vanskeligere hvis farmasøytene kan ­rekvirere og at helsevesenet da mister evnen til å ­prioritere og sikre at de som trenger det mest får vaksine.

Les også: Apotekene får ikke selge vaksine utenfor målgruppene

Må ha bedre digital kommunikasjon

Larsen påpekte at i stedet for å diskutere om ­farmasøyter skal ha rekvireringsrett eller ikke, bør diskusjonen handle om hvordan tilbudet kan bli best mulig for den enkelte pasient og befolkingen generelt. Hun mener det er mye som kan og må gjøres når det gjelder digital utveksling av informasjon mellom legene og farmasøytene.

— Jeg synes det er galskap at den eneste kommunikasjonen som foregår mellom fastleger og apotek er utleveringsmeldinger, sa hun.

Bedre digitale verktøy for kommunikasjon vil være med på å sikre at oversikten over vaksinering er god. Hun mener blant annet at de som jobber med ­Pasientens legemiddelliste må ta tak i det.

— Jeg synes det er veldig viktig at farmasøyter ikke bare får leserett, men skriverett, poengterte hun.

Les også: Har ingen tvil om at farmasøytrekvirering er trygt