Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 4/2011 side 6. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.