​Huse presiserer at det enkelte land i EU eller EØS kan regulere enhver aktivitet slik de ønsker det, så sant de ikke er i strid med EUs regelverk.

— Verken apotek- eller legevirksomhet er underlagt et særskilt EU-regelverk. Men for internettapotek er det stilt en rekke krav i det såkalte forfalskningsdirektivet som så vidt vi kan bedømme er oppfylt for den britiske nettsiden til euroClinix. Vårt poeng har vært at den salgsmodellen nettapoteket euroClinix tilbyr, ikke er akseptabel i henhold til norsk ­lovgivning. Og som det fremgår av saken ­stiller vi et stort spørsmål ved nettlegepraksisen. Er dette reell pasientbehandling? sier Huse til NFT.

Seksjonssjefen understreker at Legemiddelverket ikke betviler at resepter utstedt av leger hos Hexpress er gyldige for ekspedisjon i Norge. 

— I starten var dette resepter som var sendt elektronisk uten sikker autentisering, og da var de ikke gyldige resepter.

— Vil fremtredenen av et selskap som Hexpress kunne gjøre det lettere for liknende selskaper å slå seg opp i det norske markedet?

— I Norge vil Helsetilsynet måtte ta ­stilling til om legepraksisen er forsvarlig. Nå har ­Helsetilsynet bedt britiske myndigheter se på Hexpress sin legevirksomhet (se side 15). Hvis dette er et tjenestetilbud som ­aksepteres av myndighetene i et EØS-land, hvor det er «fri flyt» av C-resepter, vil det antakelig gi ­mersmak for andre med samme forreningside, bekrefter Huse.

Han er klar på at uttalelsene i Filter ­Nyheter-saken ikke gikk over streken.

— Mine uttalelser var uansett primært ­knyttet til euroClinix (nettapoteket) – ikke Hexpress (legekontoret), presiserer Huse, som mener Legemiddelverket fremover ikke kan gjøre noe annet enn å kommunisere med myndighetene i Hexpress sin hjemstat.

— Hexpress er en nettbasert legetjeneste i England. Vi kan bare uttrykke bekymrings­meldinger og anmode om eventuell ­oppfølging av denne. Det er også gjort, og Statens ­helse­tilsyn har sendt brev til britiske ­myndigheter om nettstedets helsetjenester. 

(Publisert i NFT nr. 1/2017 side 14)