I en pressemelding på FIPs nettside begrunnes avgangen med et ønske om å prøve ut andre lederroller i den globale helsearenaen.

FIP-president Carmen Peña ønsker Besançon lykke til videre.

— Luc tok opp ansvaret som administrerende direktør på et tidspunkt med store utfordringer etter det uventede dødsfallet til Ton Hoek. I løpet av hans tid ledet Luc utviklingen av nye medlemstjenester og styrket forhold til viktige stakeholders innen global helse, som for eksempel Verdens helseorganisasjon (WHO). Han har vært en enorm ressurs for FIP, og vi ønsker han alt bra fremover, sier hun i pressemeldingen. 

Besançon sier selv at det har vært et stort privilegie å jobbe med så mange inspirerende frivillige.

— Store og viktige prosjekter som skal forberede FIP på en lys fremtid er nå godt igang. Mens jeg nå har vurdert det neste steget i min karriere, virket det som et godt tidspunkt for meg å si opp min stilling som administrerende direktør i FIP, sier Besançon.

Det vil nå gjøres en global utlysning for å finne en ny administrerende direktør i FIP.