Det er Helsedirektoratet som nå ikke lenger krever slik søknad, og målet er at det skal forenkle prosessen for leger som ønsker å forskrive medisinsk cannabis til sine pasienter, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

— Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis. Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler, skriver Legemiddelverket.

Den nye forenklingen av søknadsprosessen betyr at spesialister i sykehus fortsatt må sende inn søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket, men kravet om å søke Helsedirektoratet om fosrkivningsrett for forbudt narkotikum faller nå bort.

Planten i seg selv er ikke godkjent i Norge til medisinsk bruk, men et ekstrakt som selges under navnet Sativex er godkjent for medisinsk bruk.