Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (KOBLE) har vært tilgjengelig på norske barneavdelinger siden januar 2021. Under Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barns årlige konferanse mandag 8. november var det endelig klart for å tas i bruk av alle 

Mange farmasøyter har jobbet mye for å få på plass oppslagsverket, farmasøyt og prosjektleder Helen Grytli var strålende fornøyd da de endelig kunne lansere det for alle.

— KOBLE er ikke lenger prematurt. Nå er det på tide å skrive det ut fra barneavdelingen, smilte hun.

Les også: Rebwar synes det er utrolig gøy å være barnefarmasøyt

Etterlengtet oppslagsverk

Mange legemidler utvikles med tanke på bruk hos voksne. Derfor er det ofte lite tilgjengelig informasjon når legemidlene skal brukes på barn og det er mange som har savnet et oppslagsverk på norsk. 

— Jeg er glad for at KOBLE nå lanseres nasjonalt. Oppslagsverket vil legge til rette for at helsetjenesten får tilgang til solid, trygg, uavhengig og kvalitetssikret informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP) på nettsidene til Legemiddelverket.

— Norske barneleger har lenge etterlyst tilgang til et kvalitetssikret referanseverktøy for legemidler til barn. Endelig er det på plass og vi gleder oss til å ta det i bruk! Jeg håper KOBLE også vil gjøres kjent blant allmennleger og andre legespesialiteter som behandler barn. I så fall vil KOBLE være et viktig bidrag til tryggere, mer kunnskapsbasert og mer samstemt legemiddelbruk til barn i Norge, sier Astri Lang, leder av Norsk Barnelegeforening.

Åpent for alle

KOBLE er først og fremst ment for leger, farmasøyter og sykepleiere som forskriver, utleverer og gir legemidler til barn, men pasienter og omsorgspersoner kan også finne mye nyttig informasjon i KOBLE som er gratis og åpent for alle.

Oppslagsverket er blitt til ved at norske fagmiljøer har inngått samarbeid med nederlandske Kinderformularium. Innholdet er oversatt og tilpasset norske forhold av en redaksjon bestående av kliniske farmasøyter med erfaring fra norske barneavdelinger. Norsk barnelegeforening har gitt tilbakemeldinger om indikasjoner og doseringer som ikke stemmer med norsk praksis.

Siden barneavdelinger ved norske sykehus har brukt KOBLE siden nyttår, har de bidratt til å kvalitetssikre innholdet. 

KOBLE finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet. Det redaksjonelle ansvaret ligger hos Norsk legemiddelhåndbok (NLH). NLH har samarbeidet tett med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Norsk barnelegeforening (NBF) og Legemiddelverket i arbeidet med å etablere KOBLE.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg til Nederland og Norge bruker Tyskland og Østerrike Kinderformularium. Oppslagsverkene i de fire landene er koblet opp mot en felles database i Nederland, slik at doseringer, referanser og annet innhold harmoniseres mellom landene. Dette forenkler vedlikehold og oppdatering av innholdet, men gir lite rom for nasjonalt særtilpassede doseringer. Norske spesialister er derfor velkomne til å delta på redaksjonsutvalgsmøter i Kinderformularium, for å sikre at deres stemmer blir hørt når doseringsanbefalinger utarbeides eller revideres.

Nederlandsk opphav: Daglig leder fra nederlandske Kinderformularium, Tjitske van der Zanden, var tilstede under lanseringen og holdt en presentasjon om opphavet og prosessen bak arbeidet med oppslagsverket som KOBLE nå er en del av. Foto: privat