Under hele Arendalsuka har farmasøyter fra Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) Region Sør stått på stand i Strandgata. På regnværsdagene har det vært litt dystert, men på finværsdagene har folk latt seg fascinere av det farmasøytene har hatt å fortelle. 

— Det har vært veldig positivt. Folk stopper og er veldig interessert, smiler Kristel Nuri som har hatt hovedansvar for standen.

— Folk har nok blitt kjent med farmasøytene på en annen måte, legger hun til. 

Målet har vært å vise hvor mangslungne farmasøyter og farmasien er. Ikke minst har de lagt vekt på å vise at farmasøyter er spesialister på legemidler, og i apotek har alle tilgang på det, noen steder døgnet rundt.  

— Det er jo fantastisk, og det ville vi belyse, og det har vi fått belyst godt, sier hun.

LES OGSÅ: Farmasøyters blide åsyn skal frontes på Arendalsuka

Mange blir overrasket

Brosjyrene med informasjon om farmasøyter og Farmaceutene har fløyet unna, og mange har uttrykt overraskelse over hva det faktisk innebærer å være farmasøyt.

Nuri er spesielt glad for at så mange unge har vist interesse.

— De er opptatt av utdanningen, og hva man kan gjøre som farmasøyt. De ble veldig overrasket over hva man kan bruke utdanningen til, og hvor de kan jobbe, sier hun og legger til at hun også har snakket med flere lærere som erkjenner at de ikke vet eller underviser nok om farmasi. 

— De har gått i seg selv og ser at det har vært nedvurdert.

LES OGSÅ: Stensland mener nye legemidler hausses for mye opp

Noen vil diskutere medisinene sine

Standen har også blitt oppsøkt av mange farmasøyter, både medlemmer og ikke-medlemmer, og Nuri tror de har vervet nye medlemmer og vekket ønsket om å engasjere seg mer hos medlemmer. Hun trekker frem en farmasøyt fra industrien som er engasjert og ønsker å delta i styret. 

Hun smiler og forteller at de også har fått besøk av folk som ønsker å diskutere legemidlene sine. Noen vil klage på det de har, mens andre har kommet for å spørre henne om hvor mye de har igjen på resepten sin.

— Det synes jeg var veldig søtt, smiler hun. 

Mersmak for Arendalsuka

Nuri mener det til tross for at organiseringen har krevd sitt, var Arendalsuka en positiv opplevelse og mener det bør bli en tradisjon. 

— Det gir meg så mye når jeg får opplyse om hva vi egentlig gjør. Det har virkelig gitt mersmak.

Hun skryter av farmasøytene som har stilt opp og brukt av fritiden sin til å fronte farmasien. Hun minner om at det ikke først og fremst har vært en kampanje for Farmaceutene, men for farmasien og at det kommer hele bransjen til gode. Derfor oppfordrer hun arbeidsgiverne til å sponse timene farmasøytene har brukt der.

— Jeg tenker de har et ansvar, sier hun.