Omtrent 60 000 kvinner blir gravide i Norge hvert år, og cirka 600 av dem bruker medisiner mot angst og søvnproblemer i svangerskapet. Få studier har undersøkt hvordan mors bruk av disse medisinene i svangerskapet påvirker barnets atferd i førskolealderen

— Kan mors valiumbruk i svangerskapet gi atferdsproblemer for barnet i magen? Det ønsker norske forskere å svare på, slik at de kan rådgi kvinner som bruker slike medisiner, skriver Universitet i Oslo i en pressemelding.

Les også: Biologiske legemidler ved graviditet og amming – en oppdatering

Påvirker ikke barna

I forbindelse med doktorgradsarbeidet har Lene Maria Sundbakk på farmasøytisk institutt ved Universitet i Oslo, i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt, gjennomført en studie hvor de har undersøkt om norske femåringer med mødre som brukte angst- eller sovemedisiner i svangerskapet, hadde økte atferdsproblemer i førskolealderen.

Studien, som er den første av sitt slag, viste at mors bruk av disse medisinene ikke førte til atferdsproblemer hos barna ved femårsalder.

— Slik kunnskap er viktige for forståelsen av hvordan medisiner tilført i fosterlivet påvirker barnas atferd. Resultatene vil være viktige for å kliniske retningslinjer og anbefalinger om behandling av angst og søvnforstyrrelser i svangerskapet. Resultatene kan berolige kvinner som bruker medisinene i korte perioder, eller som brukte medisinene før de visste at de var gravide.

36 000 barn i undersøkelsen

Over 36 000 barn var inkludert i studien som ble utført ved å bruke data fra den norske mor-og-barn undersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister. Opplysninger om mors medisinbruk i svangerskapet ble hentet fra MoBa-spørreskjemaer, og barnas atferd er basert på foreldrenes rapportering på et spørreskjema da barnet var fem år.

Les også: Graviditet og legemidler – hva bør du vite?