Det kommer frem av Access to Medicines Foundation sin årlige indeks. Dette er en uavhengig måling av de 20 største legemiddelfirmaene, der de rangererer etter hvor gode de er på å ta samfunnsansvar og hvor gode de er på å sikre global tilgang til sine legemidler. Rapporten gir også en grundig beskrivelse av gode tiltak de ulike selskapene gjennomfører, men lister også opp områder der de har forbedringspotensial.

Indeksen ble i år publisert for sjette gang, og har siden 2008 blitt publisert annethvert år.

— Vi er fornøyde med å ha blitt rangert som nummer én og styrket vår score på Access to Medicines Index, sier Phil Thomson, President of Global Affairs i GSK, i en pressemelding.