Senioradvokat ved advokatfirmaet Haavind og reseptarfarmasøyt, Håkon Austdal, har i samarbeid med partner Vebjørn Krag Iversen skrevet Apotekloven – lovkommentar. Boken ble gitt ut av Universitetsforlaget i desember.

Ifølge nettsidene til Haavind inneholder boken en detaljert redegjørelse for hver enkelt bestemmelse i loven, og er ment å være en oppslagsbok for jurister som har befatning med apoteklovgivning. Boken vil også være relevant for andre som har befatning med regelverket for apotekvirksomhet, enten disse jobber i offentlig forvaltning, helsesektoren eller næringslivet.

Les også: Apotekere må ikke være så flink pike

Har et spesielt forhold til loven

Austdal, som i tillegg til å være advokat også er utdannet reseptarfarmasøyt og har jobbet på apotek, har et noe spesielt forhold til loven.

— Min første jobb var faktisk som sommervikar på et apotek, en jobb jeg hadde frem til jeg fullførte bachelorgraden i farmasi i 2003. Jeg jobbet også som reseptarfarmasøyt ved ulike apotek frem til jeg valgte å studere rettsvitenskap. Mens jeg studerte juss jobbet jeg også som kvelds- og helgevakt på et apotek utenfor Oslo. Dette har også bidratt til at jeg er over snittet gjennomsnittet interessert i apoteklovgivning og legemiddellovgivning, en interesse jeg er takknemlig for at jeg også har kunnet dyrke som advokat gjennom å gi råd til ulike aktører i legemiddeldistribusjonskjeden, sier han på nettsidene til Haavind.

Les også: Fra farmasi til jus

Venter spent på ny offentlig utredning

Mye har skjedd i apotekbransjen siden loven trådte i kraft. I september oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede hvordan fremtidens apotek kan innrettes, og Austdal er ikke overrasket nysgjerrig på hva de kommer frem til.

— I likhet med apotekbransjen venter jeg i spenning på utredningen fra Apotekutvalget, som skal være ferdigstilt i løpet av 2022. Forrige utredning (Strøm-utvalgets utredning) er fra 1997, og apotekenes hverdag og utfordringer ser annerledes ut i dag. På dette tidspunktet var f.eks. netthandel ikke særlig utbredt. Gjennom de siste 20 årene har man sett en stadig økende bruk av teknologiske løsninger som i dag benyttes i apotek og helsevesenet for øvrig. Særlig forskriftene som er gitt i medhold av apotekloven trenger en overhaling for å bedre hensynta både dagens realitet og fremtiden.

Les også: Disse bestemmer apotekenes fremtid

Boken er tilgjengelig gjennom Universitetsforlaget og bokhandlere. En elektronisk utgave av boken blir også tilgjengelig på www.juridika.no