Tekst: Johan Erichs, frilansjournalist

Apotekets hälsocoacher finns på 130 ­apotek runt om i Sverige. Hälsocoachen uppgift är att ge råd för den person som vill ändra levnadsvanor genom att exempelvis, sluta röka, äta ­sundare eller att börja motionera.

Det inledande besöket på apoteket ­fokuserar på den sökandes levnadsvanor och vad som kan göras för att skapa förutsättningar för ett hälosammarae liv. Kostvanor, fysisk aktivitet och motion, stress och rökavvänjning kartläggs. Utifrån denna information ges personlig väg­ledning och råd. Mål sätts upp och even­tuella hinder för att nå målen belyses. Huvudsyftet med det inledande mötet är att definiera vilka hälsovinster som kan uppstå genom nya ­levnadsvanor.

Servicebok

För att kunna följa det praktiska arbetet och förändringar av ­fysiska värden så ­upprättas en handlingsplan och en ­servicebok. I boken noteras vikt, olika mått, BMI, blodtryck och andra väsent­liga värden.

Handlingsplanen innehåller uppgifter om konkreta mål, delmål och aktiviteter som är betydelsefulla för att förbättra hälsan.

— Vi vill arbeta mycket med hälsa inte bara utifrån ett ­­­läke­medelsperspektiv utan också utifrån ett förebyggande perspektiv. I det sammahanget är hälsorådgivning ett viktigt initiativ, förklarar Eva Fernvall, ­varumärkesdirektör inom Apoteket AB.

Läkarkritik

Satsningen har stött på kritik från Sveriges Läkarförbund som menar Apoteket agerar utanför sitt verksamhetsområde och att det finns risk för felbedömmningar när det ­gäller ­personers hälsa.

— Vården har ju till stor del släppt den här formen av aktiviteter och det finns ­definitivt ett behov av den här typen av ­tjänster. När det gäller människors hälsa finns det ingen som äger den frågan. Apoteket är en outnyttjad resurs när det gäller människors hälsa och Läkarförbundets ­synpunkt tyder på ett ­protektionistiskt ­synsätt och redovisar en rädsla som är obefogad, menar Fernvall.

Kombination

Priset för ett baspaket med två besök och rådgivning är 720 ­svenska kronor. För ytterligare besök betalas 340 kronor.

— Med hälsocoacherna vill vi stärka bilden av Apoteket som en hälsoaktör. Även om det är svårt att nå lön­samhet i tjänstesatsningar hoppas vi initiativet ska stärka kundernas lojalitet till Apoteket, förklarar Eva Fernvall, varumärkesdirektör inom Apoteket AB. Foto: Apoteket AB

— Priset kan uppfattas högt men det gäller för oss att försöka få en lönsamhet i projektet.

Apoteket har genom åren märkt att det inte är helt lätt att sälja tjänster i synnerhet som Apoteket inte uppfattas som en traditionell tjänsteaktör.

— Men genom att kombinera produkter och tjänster hoppas vi kunna skapa intresse fördenna och kommande tjänste­­­er­bjudanden. Till satsningen på hälso­coacher kopplar vi produkter som har med motion att göra, stödbandage, liniment, receptfria läkemedel mot idrottsskador.

Men när det gäller vitaminer och kost­tillskott sätter Eva Fernvall upp kalla handen.

— Det finns för lite forskning att stödja sig på för att klargöra om vitaminer och mineraler verkligen hjälper. Men kostdelen är intressant och kanske är det mer ­lämpligt för oss att komma med enklare kostråd även om det inte naturligt faller inom farmacevtens ordinare verksamhetsområde.

Vinstpotential

I satsningen på hälsocoacher finns en kommersiell innebörd men den är inte omedelbart relaterad till satsningen enligt Fernvall.

— Den kommersiella potentialen är liten men vi hoppas att erbjudandet har en ­lojalitetsskapande effekt. Kan vi stärka vårt varumärke och sprida uppfattningen om Apoteket som en aktiv aktör när det gäller människor hälsa och välbefinnande istället för att uppfattas som en aktör som bara utgår från ett diagnos­tänkande, är mycket vunnet. Vi vill tydligt visa att Apoteket ska bli en bred hälsoaktör, understryker Eva Fernvall.

Målgruppen för satsningen aktiva ­människor är från 45 år och uppåt. Idag riktas fokus mot privatpersoner men kan i framtiden också omfatta företag.

— Efterfrågan är idag ganska låg. Det ­viktiga för oss är ­aktiviteten i butik men ­visst kan satsningen utvecklas. Vi tittar över konceptet och kommer sannolikt att ändra innehåll nästa år för att göra det attraktivare. Vi tittar på ett paket där vi ­lägger in mer ­tester och kopplar innehållet till olika livsstilssituationer.

Samarbeten

Eva Fernvall tillbakavisar inte uppgiften om att Apotekets satsning på hälsa röner intresse från externa aktörer som kan tänka sig en roll som samarbetspartner.

— Det finns många intressanta privata partners som kan träda in inte minst ­finansiellt, exempelvis försäkringsbolag. Men jag kan idag inte avslöja mer än att satsningen kommer att få ett annat ­innehåll nästa år i samband med om­regeleringen.

Den pilotsatsning som gjordes för ett par år sedan visade att det är trögt att få igång ett brett intresse för tjänsten.

— Mycket handlar om att hitta rätt medarbetare för coach­­upp­giften. Intresset är bra men det finns också en oro för att det kan bli svårt att hinna med en arbets­uppgift som hälsocoach utöver det ­ordinare uppdraget som farmacevt.

Uppdraget innebär ingen lönetillskott eller bonus för den ­medarbetare som blir hälsocoach.

De flesta hälsocoacher är utbildade ­farmacevter även om det inte är något krav. Hälsocoachen har fått en begränsad utbildning som förberedelse för uppdraget.

— Även apotekstekniker förekommer. Det handlar mycket om personlig läggning och engagemang för dessa frågor som avgör lämpligheten. Ofta är det människor som varit ett tag på apoteken. Det är viktigt att vara engagerad och ha en bra samtalsteknik.

(Publisert i NFT nr. 11/2008 side 16–17.)