Det skriver DM Pharma på sine nettsider (krever innlogging).

I tillegg til å føre tilsyn med apotekene, er Legemiddelverket også pliktige til å passe på at de konkurransemessige forholdene er som de skal i markedet.

—  I apotekforskriften henvises det til en grense på 40 prosent for å få innvilget nye konsesjoner, forutsatt at det er gjort en vurdering av at hensynet til en fungerende konkurranse tilsier det. Dette er bakgrunnen for at vi ba Konkurransetilsynet vurdere situasjonen, sier seksjonssjef Martin Bjerke i Legemiddelverket, til DM Pharma.

Markedsandelen i dag ligger på omtrent 46 prosent, men var så høy som 49,5 prosent i 2015. Allerede i 2006 skal Apotek 1 ha fått beskjed om at de hadde nådd konsesjonsgrensen, men kjeden bestred beskjeden. 

Konkurransetilsynet sier allikevel til DM Pharma at de foreløpig ikke ønsker å gjøre noen tiltak. De mener markedsandel over 40 prosent kan være problematisk, men at det ikke trenger å være det.

— Problemer kan blant annet oppstå hvis Apotek 1 blir så store at de presser de andre aktørene ut av markedet, sier Beate Berregjord, nestleder i avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, til DM Pharma.

Juridisk direktør i Apotek 1, Øystein Askim, sier i et tilsvar på DM Pharma at han mener det er lite sannsynlig at det vil skje store endringer i markedsandelen fremover.

— Vi må konkurrere hardt med andre kjeder og frittstående apotek for hver eneste nyetablering vi gjør og om hver eneste apotekkunde, sier han til avisen.