Til tross for protester fra legestanden og uenigheter om hvordan ordningen som gir farmasøyter rett til å skrive ut influensavaksiner bør se ut, er det få som mener det er problematisk at farmasøyter skriver ut og setter influensavaksine og det ser ut til at ordningen vil være klar til høsten. 

Les også: FHI mener farmasøytrekvirering er forsvarlig

Pirkete farmasøyter gjør ikke feil

Vitusapotek Majorstuen var det første apoteket som satte vaksine i 2017 og er det apoteket som setter flest influensavaksiner. 

— Det fungerer veldig bra, og kundene er strålende fornøyd. Etter tre års øvelse, mer enn tusen kunder, og utelukkende fornøyde kunder, med mange som kommer tilbake år etter år, føler jeg vi er veldig klare for dette, sier apoteker Stein Lorentzen-Lund.

I tillegg til at det går raskere for de som skal vaksineres siden de har drop-in uten ventetid, avlaster fastlegene og sikrer høyrere vaksinedekning, er han grunnleggende sikker på at det er minst like trygt å bli vaksinert på apotek som på legekontor. 

— Vi har gått kurs og lært dette. Vi har prosedyrer for å luke ut de som ikke bør ta vaksine og har gode prosedyrer for å håndtere hendelser. Vi dokumenterer hver eneste person og har et strengt kvalitetssystem, slår han fast.

— Vi farmasøyter er jo som du vet en ganske pirkete rase, og for alt vi foretar oss i apotek, så har vi prosedyrer som skal følges og ved det minste avvik skal det være avviksrapportering på det, smiler han og legger til at de har flere kunder blant leger og annet helsepersonell. 

Mange vaksiner, lite klager og avvik

Fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen (bildet), er glad for at Helse- og omsorgsdepartementet går inn for å gi farmasøyter rekvireringsrett og er trygg på at det vil fungere godt i apotekene. Hun viser til dialog med kjedene og alle rapporterer gode erfaringer. 

— Det har vært veldig lite klager og avvik registrert i kjedene. Av 39 000 satte vaksiner så er det veldig veldig få negative tilbakemeldinger. Vår opplevelse er at kundene er veldig fornøyd med å få satt vaksiner i apotek, sier hun.

Hun har ikke en konkret oversikt over hendelser rundt vaksiner i apotekene, men understreker at apotekene har rutiner for det. Hun forklarer at det dokumenteres lokalt, og alvorlige hendelser rapporteres til rette myndigheter. 

Alle vaksineringer rapporteres til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK (System for vaksinasjonskontroll) og der har kunder og helsepersonell mulighet til å sjekke vaksinestatus for enkeltpersoner.

Les også: Optikerne støtter farmasøytrekvirering

Dokumentasjon, opplæring og bransjestandard

Andresen viser også til at de kan dokumentere at opplæring er godt ivaretatt og forklarer at apotekene har en bransjestandard for vaksinering og gode standardiserte opplæringsprogrammer som dokumenteres med eget kompetansebevis. Opplæringen innebærer både digital e-læring og praksis. Farmasøytene lærer alt fra å håndtere sprøyter, injeksjonsteknikk, hvordan det skal dokumenteres, håndtering av eventuelle reaksjoner på vaksiner til førstehjelp. 

Ved behov kan også kursene repeteres og oppfriskes av vaksinatørene i apotekene. 

Apotekforeningen jobber fortløpende med tjenestemanual og opplæring knyttet til rekvirering som skal ferdigstilles så fort den nye ordningen er vedtatt og konkretisert, slik at apotekene er klare til vaksinerekvirering i høst.

Har grundig dialog med vaksinekunden

Andresen mener opplæringen gjør at farmasøytene har godt grunnlag for å rekvirere vaksiner selv om de ikke er leger. Hun viser til at slik det er nå er det uansett mulig å få rekvirert vaksine over internett.

— I apotekene har vi en dialog med kunden hvor vi blant annet spør om allergier og helsetilstand og går gjennom en sjekkliste før vi setter vaksinen, understreker hun. 

I tillegg gir de pasienten informasjon om hvilke bivirkninger de kan forvente seg og når de eventuelt må ta kontakt med lege. Etter at vaksinen er tatt må pasienten på samme måte som hvis vaksinen tas på legekontoret, sitte og vente 20 minutter etter vaksinen er satt. 

Full tillit til apotekfarmasøytene

Leder i Norges Farmasøytiske Forening, Rønnaug Larsen (bildet) har full tillit til at apotekene har gode systemer og at farmasøyter gjør en god jobb med vaksinering og er klar til å rekvirere vaksiner.

— All erfaring viser at det er trygt å la seg vaksinere på apotek. Skal vi som samfunn nå målene om god nok vaksinedekning er det nødvendig at alle som kan bidra med trygg vaksinering gjør dette – det være seg apotek, fastleger, vaksinasjonskontor, reiseklinikker eller andre, sier hun. 

Hun viser også til at når apotekfarmasøyter kan skrive ut vaksiner mot sesonginfluensa, forenkler det prosessen for publikum.

— Og når vi - om forhåpentligvis ikke for lang tid - får vaksine mot covid-19 er det også her naturlig å se for seg apotekfarmasøyter som bidragsytere til den nødvendige vaksinedekningen.

Alt registreres 

Vitusapotek og Ditt Apotek har satt de fleste av influensavaksinene i apotek. Kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn opplyser at de har hatt fire registrerte hendelser tilknyttet influensavaksinen, men ingen alvorlige.

I de forskjellige rapporteringssystemene er det vanskelig å se noen forskjell på vaksiner tatt på legekontor og apotek. 

Rapporteringen til SYSVAK foregår på forskjellige måter og de har ingen umiddelbar enkel måte å skille tallene, men opplyser at i underkant av 800 000 personer er registrert med influensavaksine for sesongen 2019/2020. Noe som betyr en underrapportering med tanke på at FHI har sendt ut godt over én million doser til legekontor, helseforetak og apotek. Apotektallene vil uansett gjøre lite utslag på tallene hos SYSVAK. 

Fra Statens legemiddelverk kan Camilla Duedahl Hende opplyse at det i løpet av forrige sesong ble rapportert inn 103 bivirkningsmeldinger: 37 fra leger, 39 fra annet helsepersonell, 26 fra pasient og to fra farmasøyter. Hun understreker at det kun registreres hvor meldingen kom fra, ikke hvor vaksinen ble satt og at meldeplikten for andre grupper helsepersonell utover leger og tannleger først trådte i kraft 1. januar, halvveis ut i forrige influensasesong. Det betyr at selv om prosenten bivirkningsmeldinger fra de forskjellige rimer med antallet satte vaksiner, kan ikke tallene brukes til å si noe om forskjellen på å ta vaksine hos lege eller farmasøyt.