Aller først ber vi henne fortelle hvorfor hun valgte å engasjere seg i prosjektet.
— Det er vanskelig for meg å takke nei til tematikken «Legemidler, gravide og ammende» for egen fagprofesjon. Og, så har jeg veldig stor tiltro til måten Apokus jobber på, sier Nordeng.

Ønsker oppdatering

En del av arbeidet Nordeng legger ned i kursstafetten dreier seg om å bidra inn i facebookgruppen. Hvordan opplever professoren engasjementet fra deltakerne?
— Det er veldig interessant å lese så mange relevante kommentarer og spørsmål som legges ut i den lukkede diskusjonsgruppen. Det er enkelte som skiller seg veldig positivt ut – de trekker med seg andre og er flinke til å skape engasjement.
— Hva tror du er årsaken til den umiddelbare påmeldingssuksessen?
— Det må være ønsket fra apotek­personell om faglig oppdatering – med noe attåt. Og, så tror jeg at tematikken «mor-barn» kjennes relevant for mange av deltakerne, både profesjonelt og personlig.

Stafett med merverdi

Vi ber Nordeng kommentere ­hvordan kursstafetten er sydd sammen, og ­hvordan hun har opplevd å bidra.
— Jeg tror kasuistikkene og muligheten for å diskutere med andre ­kursdeltakere gir en merverdi utover selve e-lærings­kurset. Å være med på denne ­kursstafetten gir meg et viktig innblikk i apotek­hverdagen. Og så lærer jeg alltid noe nytt. For ­eksempel visste jeg ikke at det fantes legemidler i både Nederland og Sveits med indikasjon «svangerskaps­indusert kvalme», forteller hun.
Engasjementet hun føler selv fører også til at Nordeng må legge litt bånd på seg.
— Jeg må begrense meg i den lukkede diskusjonsgruppen – egentlig har jeg lyst til å legge ut mange flere kommentarer og spørsmål til deltakerne. Det er så mye jeg lurer på, medgir professoren.
— Hva vil du si til andre fageksperter som eventuelt blir spurt om å bidra i fremtiden?
— Ta deg tid til å være med. Det er verdt tiden det tar og det er moro! understreker Hedvig Nordeng.  

(Publisert i NFT nr 5/2015 side 15.)