Havlandet Forskningslaboratorium

  • Kjerneaktiviteten består av våtkjemiske og mikrobiologiske analyser
  • De kjemiske analysene uføres hovedsakelig på ferdig fiskefôr, legemiddel og råvarer som inngår i fiskefôr, samt laks og ørret. Det blir også utført fysiske analyser på fiskefôr og råvarer. 
  • De mikrobiologiske analysene utføres på fôr, råvarer, fisk, næringsmidler, vann og miljøprøver. Prøvene kommer fra fôrproduksjon, slakteri, oppdrettere, fiskemottak, oljeplattformer, supplybåter og private husholdninger.
  • Havlandet Forskningslaboratorium tilbyr konsulenttjenester og prosjektdeltagelse innen områdene: hygiene, prosessanalyser, produktkvalitet og rapportdesign/statistikk.

Kilde: Lavlandet Forskningslaboratorium

  •  

Det skriver Firdaposten (bak betalingsmur).

Laboratoriet  i Florø utfører i dag forskjellige typer kjemiske og mikrobiologiske analyser av fiskefôr, men også legemidler og råvarer som inngår i fiskefôr, og legemidler til laks og ørret.

Havlandet Forskningslaboratorium, som er eid av INC Gruppen, flytter etter planen inn i nye lokaler i april 2019, og dobler da arealplassen fra dagens 400 kvadratmeter til 800 kvadratmeter.

Bygget er vurdert å koste omtrent 17 millioner kroner.

«Når vi først skulle ut fant vi ut at vi like gjerne kunne satse litt stort», sier daglig leder i Halvlandet Forskningslaboratorium og farmasøyt, Quynh Le, til Firdaposten.

Forskningslaboratoriet vil i det nye bygget ligge nærmere INC Gruppen, som de er en del av, og Lavlandet Marin Yngel.

Quynh Le innrømmer at man nå bygger større for å ha muligheten til å satse, og håper på flere kunder. Og ikke bare innen fisk.

«Vi har også oppdrag for oljenæringen. Det er så mye vi kan gjøre, og det trenger ikke bare være fisk», sier Le til Firdaposten.