Cargill/EWOS

• Cargill etablerte sin virksomhet i Norge i 2015 med oppkjøpet av EWOS, en global leder innen fôr til laks.

• Cargill sysselsetter cirka 366 personer på åtte steder i Norge. Stedene inkluderer tre fôrfabrikker og et toppmoderne forsknings- og utviklingssenter.

• Cargill Innovation Center i Dirdal, tidligere EWOS Innovation, er et av verdens fremste forsknings­miljøer innen sjømat og fiskehelse. Innovasjonssenterets fokuser forskning på ernæring og ernæringsrelaterte områder for laksefisk, inkludert prosess­teknologi for fôr og råvareutvikling.

• Fabrikken i Florø produserer kraft- og medisinfôr til oppdretts-
­næringen.

Kilde: Cargill

FLORØ: Kun et steinkast fra Havlandet (se artikkel side 10) ligger EWOS-fabrikken, en av landets største produsenter av nærings- og medisinfôr til oppdrettsnæringen. NFT får bli med Quynh Le bort til fabrikken for å se på fasilitetene på anlegget som farmasøyten har tilbrakt mang en time ved de siste årene.

— Da jeg jobbet som apoteker, var det et behov for farmasøytisk kompetanse ved EWOS-fabrikken i Florø. Allerede den gangen ble jeg leid inn fra apoteket som farmasøytfaglig ansvarlig (FFA), og det var slik jeg begynte å bli kjent med oppdrettsbransjen, forteller hun.

— Helt nødvendig

Vi blir vist rundt på fabrikkområdet av Aashild Bergvoll, som er kvalitetsleder (QA) ved EWOS. Hun anerkjenner hvor viktig det er å få leid inn Les kompetanse.

— For oss er det helt nødvendig å ha en kvalifisert person for å kunne frigi medisinfôr og ha medisinproduksjon. Det fungerer veldig bra å ha det samarbeidet med Havlandet og at Quynh har den rollen. Hun bor her i Florø også, og det er viktig at vi har noen her som kan gjøre den jobben.

Quynh Le forklarer at hun gjennom sin rolle som innleid QP (Qualified Person) for EWOS kobles på i forbindelse med selve medisinproduksjonen.

— Jeg er gjerne her på fabrikken for å gjøre en prosess- eller vaskevalidering. En ting er å jobbe med dokumenter og ­protokoller, men andre ganger er jeg også fysisk på fabrikken for å se på produksjonen. Det er også vanlig at jeg blant annet gjennomfører internrevisjon som farmasøytfaglig ansvarlig og god distribusjonspraksis (GDP), der jeg ser på logistikk, transport, oppbevaring av fôret og lagerhold. Resepthåndtering gjøres av mine tidligere kolleger på apoteket. Jeg passer også på at transportører får tilstrekkelig opplæring.

— Må være klar

Bergvoll forteller at man kan planlegge aktivitetene og frigivelsene ganske bra, men at det til tider kan skje ting plutselig der QP må være raskt tilgjengelig.

— Det er snakk om bestillinger som kommer inn og et krav om å produsere raskt. Vi har visse perioder det går ganske jevnt med slik medisinproduksjon, og da må Quynh sitte standby og være klar til å kunne gå gjennom dokumentasjon og frigi medisinfôret.

— Det kan plutselig oppstå utfordringer ved levering og transport. Da trengs det kanskje beslutninger fra både meg og ­kvalitetsleder. Det er jo ikke akkurat en åtte til fire-jobb. Hvis fôret skal lastet på en søndag på et gitt klokkeslett, så må jeg være klar til å ta den jobben, skyter Le inn fra sidelinjen.

— Trenger dere flere QP-er?

— Det hadde nok vært ønskelig, spesielt for stakkars Quynh, som må være på 24/7. Selv om det er mye som skjer, så er det heldigvis ikke like travelt hele tiden. Men når det først skjer noe, så må man ha noen med den kompetansen klare. Og det er ganske strenge krav fra legemiddelverket til den kompetansen, påpeker Bergvoll.

— I slik legemiddelproduksjon er det nok en fordel å ha en person fast ansatt som QP/FFA og det den rollen innebærer. Men dette er jo bare en del av hele produksjonen på fabrikken, så om man skulle ansatt en slik person, så måtte det så klart innebære andre typer oppgaver også. Kanskje innen for eksempel kvalitetssikring, sier Le.

Storprodusent

EWOS-fabrikken i Florø produserer både startfôr, settefiskfôr, vekstfôr og medisinfôr, og ifølge Bergvoll er medisinfôret til behandling av parasitter.

— Legemidlet Slice vet. inneholder virke­stoffet emamektin benzoat og brukes i behandling av lakselus. Vi produserer også medisinfôr med diflubenzuron, også det mot lakselus, i tillegg til at vi produserer et medisinfôr mot bendelorm.

EWOS-fabrikken produserer stort sett medisinfôret på bestilling. Det begynner hovedsakelig med at en veterinær og/eller fiskehelsebiolog har vært ute på et oppdrettsanlegg og leverer en resept på medisinfôr ved behov for behandling.

— Det er våre kunder på vekstfôr som stort sett også er våre kunder på medisinfôr. Det er for risikabelt å ha lagerhold av slike produkter, for det er ikke alltid like godt å vite hva slags produkt og størrelse som kundene ønsker, sier Bergvoll.

— Hvor mye medisinfôr produserer dere årlig?

— Det er vanskelig å si nøyaktig, for det varierer noe fra år til år. Men et sted rundt to prosent av EWOS’ årlige fôrproduksjon er medisinfôr, forteller kvalitetslederen.

(Publisert i NFT nr. 10/2018 side 14-15)