Ifølge Dagens Medisin foreslår Helsedirektoratet å innføre ordinering av influensavaksine etter nasjonal prosedyre.

— Helsedirektoratet mener et felles system for ordinering av influensavaksine uavhengig av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen er den beste løsningen for å øke vaksinasjonskapasiteten. Det skriver direktoratet i et nytt høringsnotat som Dagens Medisin har fått innsyn i, skriver Dagens Medisin.

Les også: FrP krever farmasøytrekvirert vaksine innen høsten

Enkleste løsning

I mars fikk direktoratet i oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet å utrede mulighetene for farmasøyters og andre helsepersonellgruppers rett til rekvirering av sesongvaksine mot influensa. 

Helsedirektoratet har vurdert utvidelse av rekvireringsrett for farmasøyter, utvidelse av rekvireringsrett for sykepleiere og ordinering etter prosedyre. Helsedirektoratet mener sistnevnte alternativ er den beste løsningen.

— Dette forslaget innebærer et felles system for ordinering av sesonginfluensavaksine uavhengig av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen. Regelverksendringen gjør det også enkelt å utvide ordningen om tilsvarende behov for vaksinering kommer», skriver direktoratet ifølge Dagens Medisin. 

Ordinering etter prosedyre innebærer at ordinering i henhold til på forhånd fastsatte helsefaglige prosedyrer erstatter en individuell ordinering til enkeltpasienter gjort av rekvirerende lege. Ordinering gjennom prosedyrer kan da skje til grupper av pasienter som er definert ut fra nærmere bestemt helsetilstand. 

Mindre byråkrati

Helsedirektoratet mener ordinering etter prosedyre er en god løsning fordi det gir mindre byråkrati og det ikke er nødvendig å etablere systemer for forvaltning av rekvireringsrett og utrede nærmere farmasøyters mulige dobbeltrolle som rekvirent og ekspeditør.

Direktoratet foreslår at ordinering skal gjøres etter nasjonal prosedyre fordi det på en enkel måte øker tilgjengeligheten for ordinering av sesonginfluensavaksiner ved økt adgang både i helsetjenesten og apotek. I tillegg gjøres det på samme måte for alle virksomheter.

Les også: Nå blir Viagra tilgjengelig reseptfritt på apotek