De australske eierne av tablettfabrikken Palla Pharma Norway er konkurs. Nå leter den norske avdelingen etter nye eiere. Hvis de ikke finner det snart, står fabrikken i fare for å måtte legge ned. 

Les også: Norsk tablettfabrikk i fare for å bli nedlagt

Tobias Drevland Lund fra Rødt og Bård Hoksrud fra Frp har spurt helse -og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol hva regjeringen kan gjøre for å hindre at Palla Pharma må legges ned.

Les også: Tverrpolitisk bekymring for Palla Pharma

Bundet av regler for offentlig anskaffelse

I svaret, hvor hun aldri nevner Palla Pharma, påpeker Kjerkol at regjeringen vil «forebygge legemiddelmangel ved å ta et større ansvar nasjonalt og globalt for å sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner. Blant annet ønsker vi å utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap.» Hun påpeker samtidig at de må forholde seg til regelverk for offentlige anskaffelser og for statsstøtte ved innkjøp av legemidler. 

«I dette inngår også forbud mot diskriminering av leverandører på bakgrunn av nasjonalitet.» skriver hun.

Kan søke EU-milder

Kjerkol minner om at Koronakommisjonen har anbefalt å satse på internasjonalt samarbeid om legemiddelberedskap og at nasjonal selvforsyning ikke er en realistisk strategi. Hun opplyser at EU jobber med flere regelverk og initiativer for å styrke beredskapen. Blant annet har EU opprettet helseberedskaps- og krisehåndteringsmyndigheten HERA som blant annet skal jobbe for en utvikling av helsenæring i Europa, og med det bærekraftige produksjonsbedrifter i Norge. 

«Finansieringen av arbeidet for å styrke forsyningssikkerheten kommer i programmer som Norge deltar i, som EU4Health og Horisont Europa. Jeg oppfordrer norske bedrifter til å følge med på utlysninger i regi av disse programmene.» skriver hun. 

Viser videre til næringsdepartementet

Hun viser også til at Norges næringsrettede virkemiddelapparatet ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og forvaltes i hovedsak av ulike virkemiddelaktører som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

«Det er virkemiddelaktørene som skal og best kan vurdere hvilke av deres ordninger som kan egne seg for ulike prosjekter.»