Det skriver Finnish Medicines Verification Organization (FiMVO) på sine nettsider.

9. februar 2019 skal alle europeiske legemiddelpakninger ha unike todimensjonale matrikskoder som skal forhindre at forfalskede legemidler omsettes på det europeiske markedet. Når disse skannes i apotek eller hos grossister, skal det dukke opp en beskjed som bekrefter eller avkrefter om legemiddelet kan være forfalsket.

Nylig oppnådde den finske verifikasjonsorganisasjonen FiMVO en milepæl i arbeidet mot forfalskede legemidler. Torsdag 13. september ble en pakke av legemidlet Taptiqom fra selskapet Santen Oy, som brukes mot grønn stær, verifisert i det finske blueprint-verifikasjonssystemet i en pilot. Verifikasjonen ble gjennomført på det finske apoteket Pajamäki. 

Ifølge FiMVO fungerte den unike todimensjonale matrikskoden optimalt, og verifikasjonen gikk uten problemer.

— Vi testet også angremuligheten i systemet, og også denne fungerte bra, skriver FiMVO.

«Nok en gang har vi tatt et stort steg fremover med tanke på introduksjonen av det nye verfikasjonssystemet for legemidler. Vi satser på at systemet vil være fullt operasjonelt før fristen som er satt», sier daglig leder i FiMVO, Maija Gohlke-Kokkonen, i en pressemelding.

FiMVOs daglige leder forteller NFT at organisasjonen har jobbet hardt sammen med hele den farmasøytiske forsyningskjeden i flere år for å være sikker på at de ville nå kravene.

— Vi har også hatt et flott samarbeid med den europeiske verifikasjonsorganisasjonen (EMVO), som er ansvarlige for den europeiske HUB-en, i tillegg til IT-selskapet Arvato, som har levert verifikasjonssystemet vårt, forteller hun NFT.

Gohlke-Kokkonen føler seg sikker på at de fleste aktørene i den finske forsyningskjeden vil være klare til fristen 9. februar 2019.

— Vi håper at så mange som mulig at så mange selskap som mulig snart vil starte å laste sine data inn i systemet, sier hun.